Město ochrání před stoletou vodou, otázkou je, kdy a kde vyrostou hráze

Město ochrání před stoletou vodou, otázkou je, kdy a kde vyrostou hráze
Foto: pas  /  Kdy se v Uherském Hradiště rozjede druhá etapa protipovodňových opatření je zatím jako věštit z křišťálové koule.
Kunovice, Uherské Hradiště Zprávy 06 / 07 / 2022

Ochrana obyvatel Uherského Hradiště před stoletou vodou z Kunovského lesa (v úseku od Staré Olšavy po jez), která v první vlně ohrozí sídlišti Štěpnice a Uherskohradišťskou nemocnici, je hudbou budoucnosti. Zastupitelé sice posvětili Memorandum o spolupráci na protipovodňové ochraně, nicméně aktuálně se radnice s Povodím Moravy „dohadují“, kudy vlastně povedou záplavové hráze.

„Memorandum jsme schválili až na druhý pokus, s původními úpravami totiž Povodí Moravy nesouhlasilo. Až po vzájemném jednání jsme jej znovu předložili zastupitelům. Město trvalo na tom, aby zodpovědnost za dokončení protipovodňové ochrany byla především na straně správce toků a nepřenášela se pouze na města Uherské Hradiště a Kunovice,“ vysvětlil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. „Orgánům města byla původně předložena varianta memoranda, která nebyla finálně oboustranně odsouhlasena, došlo k nedorozumění,“ reagoval Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Memorandum je zárukou, že státní podnik i města naváží na už realizovaná protipovodňová opatření na řece Moravě a dokončí komplexní ochranu území, která sníží riziko povodňových škod. Jenže „vidle“ do rodící se projektové dokumentace vrazila změna hydrologických podmínek, které se mají promítnout do její aktualizace.

Jako problém se podle Uherského Hradiště jeví rovněž snaha Povodí Moravy o ideové řešení, které se liší od původních plánů. „Město má přitom původní řešení, včetně pozice hráze fixované v územním plánu, vykupovalo pozemky a aktivně při vykupování rovněž pomáhalo Povodí Moravy. Nový návrh odsouvá hráz blíže či těsně k zastavěnému území, čímž bychom obětovali jako nechráněnou rozsáhlou strategickou rozvojovou plochu,“ prohlásil Pášma s tím, že Uherské Hradiště i Kunovice mají zájem na řešení, které bude v souladu s jejich plánovanými rozvojovými a infrastrukturními záměry.

Jenže Povodí Moravy tvrdí, že původní trasa s ohledem na nová data Českého hydrometeorologického ústavu neochrání města Uherské Hradiště před stoletou vodou z Olšavy. „Navrhli jsme proto alternativní řešení, které ochrání jižní část města před stoletou povodní z Moravy, Olšavy i Staré Olšavy, přičemž ochranu budoucí průmyslové zóny může vyřešit navýšení terénu,“ tvrdí Chmelař, podle kterého se státní podnik drží zásady, že je třeba ochránit zejména současnou zástavbu. Nová se má prioritně realizovat mimo záplavová území. „Z textu memoranda je však patrné, že snahou všech je nalézt řešení, které splní požadavky vodohospodářské a naplní rozvojové záměry měst,“ dodal mluvčí Povodí Moravy, který odmítl spekulace, že se vodohospodáři už nechtějí na investici podílet nebo snad, že považují stávající ochranu měst vzhledem ke změně hydrologických podmínek za dostačující. „Tvrzení, že povodně nehrozí, je nesmysl. V posledních obdobích se naopak ukazuje, že extrémy počasí, sucho i povodně, se mohou střídat v častějších cyklech. S městy proto hodláme na protipovodňové ochraně aktivně spolupracovat,“ zdůraznil Chmelař, který nicméně podotkl, že ze zákona nesou primární zodpovědnost za zajištění protipovodňové ochrany obce a města.

Aktualizace projektové dokumentace je závislá na hydrologické studii a studii odtokových poměrů, které spatří světlo světa do konce roku. „Memorandem se všichni zavázali k hledání takového řešení, které vyhoví odtokovým poměrům, ochrání zastavěná území i strategické rozvojové plochy,“ shrnul v kostce obsah dokumentu Pášma. „Jelikož projekt čeká přepracování, nelze zatím vyčíslit nákady ani určit termín realizace,“ dodal Chmelař.

Tagy článku

TOPlist