Město se mimosoudně vypořádá s farností. Na tahu jsou dominikáni

Město se mimosoudně vypořádá s farností. Na tahu jsou dominikáni
Foto: web, www.ceska-justice.cz  /  ilustrační foto
Uherský Brod Zprávy 20 / 11 / 2020

Vrátíme vám 22 hektarů a nám jich zůstane 29 a půl. Takto vypadá konečná podoba majetkového vypořádání města Uherský Brod s římskokatolickou farností. Komplikovaný spor má hluboké kořeny, které sahají do roku 2015. Tehdy radnice obdržela od církve žalobu na určení vlastnického práva k pozemkům, které byly do roku 1948 ve vlastnictví farnosti.

Na dotazy DOBRÉHO DNE odpovídá David Surý, uvolněný radní pro majetek města.

V čem byl problém?
Šlo o to, jestli pozemky, které si Uherský Brod v roce 1991 přepsal z tehdejšího místního národního výboru, vlastní oprávněně, nebo naopak ne. Obce dostaly v roce 1990 možnost převést pozemky ze státu na své listy vlastnictví za splnění několika podmínek. Jednou z hlavních, která musela být naplněna, je, aby obec s daným pozemkem ke dni nabytí účinnosti zákona fakticky hospodařila. To se ale z důvodu absence vlastního zemědělského družstva dokazuje obcím velmi těžko. Pokud by obec neprokázala, že s pozemky fakticky hospodařila, o tyto pozemky by přišla.

Jak jsou pozemky pro město důležité?
Strategicky. A znovu se musíme krátce vrátit do historie. Radnici se již v roce 2016 podařilo odblokovat pozemky formou dohody, kterou žalovali dominikáni i římskokatolická farnost. Zde se jednalo především o pozemky, které byly klíčové pro výstavbu lávek na Olšavě, nebo pozemky potřebné pro obchvat Těšova a Újezdce. O zbytku pozemků pak měl rozhodnout soud. Ten ale po několika stáních a téměř čtyřech letech vyzval obě strany, tedy římskokatolickou farnost a město Uherský Brod, aby se pokusily domluvit na finálním mimosoudním vypořádání. Skutečností totiž je, že soudní spor je mimořádně vleklý a výsledek je reálný spíše v řádu několika let.

Co obě strany navrhovaly?
První návrh na dohodu zaslala římskokatolická farnost v Uherském Brodě. Navrhla, aby farnosti zůstalo 49 hektarů žalovaných pozemků. Takové řešení jsme odmítli, poněvadž by městu zůstalo velmi malé množství parcel. Iniciovali jsme proto jednání, které by bylo pro obě strany akceptovatelné a vyvážené. Primárně je pro město cílem vypořádat se a zajistit si ty pozemky, které jsou klíčové pro rozvoj města. Konkrétně jde o plochy pro dopravní stavby, stavby občanské vybavenosti nebo odblokování pozemků klíčových pro stavbu bytových domů na sídlišti Olšava. Osobně vycházím z toho, že fakticky vracíme to, co komunisté ukradli, a ukradené jsme si jako obec přisvojili.

V čem tedy spočívá mimosoudní vypořádání?
Vše je koncipované tak, že město daruje část žalovaných pozemků poté, co církev stáhne žalobu na zbývající pozemky. Výsledná podoba je taková, že církvi bude „vráceno“ 22 hektarů a 29,5 hektaru zůstane městu Uherský Brod. Zastupitelstvo už tuto variantu mimosoudního vypořádání schválilo.

Co se bude dít v následujících dnech?
Dojde k odblokování pozemků. Na sídlišti Olšava tak už nebude nic bránit zahájení výstavby jak bytových domů, tak přípravy obchvatu města. Zastupitelstvo hlasováním ukázalo, že je ochotno nalézt kompromis. A pro mě osobně je to signál k tomu, abychom kauzu církevní restituce dotáhli do konce i s dominikány. Ti jsou nyní na tahu.

autor: JAROSLAV CHUDARA

Tagy článku

TOPlist