Město upraví znak a logo. Za 400 tisíc

Město upraví znak a logo. Za 400 tisíc
Uherské Hradiště Zprávy 03 / 09 / 2015

Radnice v Uherském Hradišti čelí kritice za vypsání soutěže na modernizaci loga a znaku města. Občané a někteří členové  opozice ji považují za zbytečnou, zvlášť když si úprava vyžádá na 400 tisíc korun. „Autor nové vizuální prezentace města neupraví jen logo a heraldický znak, ale hlavně vytvoří komplexní a podrobný grafický manuál,“ zdůraznil v rozhovoru pro DOBRÝ DEN starosta Stanislav Blaha, který soutěž vypsal.

Obyvatelé města vnímají zásah do loga a znaku města jako zbytečný. Za aroganci moci ji dokonce označili sociálnědemokratičtí zastupitelé. Opravdu je nutné do insignií města zasahovat?
Město pro vizuální prezentace používá grafické symboly, které vznikly na počátku 21. století a byly výsledkem práce studenta tehdy nové Fakulty multimediálních komunikací na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Upravil heraldický znak a oživil nové logo města. Zároveň vznikl i grafický manuál na jejich používání. Na svou dobu to byla práce potřebná a účel splnila. Bohužel, zejména grafický manuál je velmi jednoduchý, nepostihuje všechny situace používání grafických symbolů a dnes už neodpovídá moderním komunikačním technologiím.

Takže je kritika neopodstatněná?
Soutěž je prezentována v médiích a na některých sociálních sítích jako změna a redesign loga a znaku města. Jenže nejpodstatnější částí zakázky je vznik grafického manuálu města, který je velmi důležitou součástí celkového vzhledu města, jeho vizuální prezentace a externí komunikace.

Co si má laik představit pod pojmem grafický manuál?
Jde o rozsáhlý, mnohdy i stostránkový dokument, který je podrobnou „kuchařkou“. Řeší všechny možné situace použití symbolů města, definuje umístění, kompozici symbolů, nápisů i textů, určuje typ písma, velikost i barevnost. To vše pro dokumenty, písemnosti, propagační materiály, ale i elektronickou aplikaci v rámci internetových stránek města. A navíc zvlášť pro město a zvlášť pro městský úřad.

Logo a znak se však přesto příliš nezmění...
To je pravda, stěžejní částí zakázky je totiž grafický manuál. Logo si po redesignu zachová hlavní charakteristiky, symbolizující pulzující srdce Slovácka, i barvy města - červenou a modrou. Je ale nutné dořešit a nastavit pravidla pro užití konkrétních druhů písma, hlavního i doplňkového, umístění a kompozici i černobílé provedení.

A heraldický znak?
Očekáváme jen velmi konzervativní úpravy, které lépe definují tloušťky čar vnitřní kresby, zpřesní barevnost a proporce. Znak totiž musí stále odpovídat původnímu historickému návrhu. Laik změnu vůbec nepozná. Za důležité ale považujeme vyřešit umístění, kompozici, druh a barevnost použití nápisu Uherské Hradiště, který je nedílnou součástí heraldického znaku.

Jelikož nepůjde o zásadní změny, není maximální cena zakázky až 400 tisíc korun plýtváním s městskými prostředky?
Je možné, že části veřejnosti připadá cena přemrštěná. I když je nutné podotknout, že maximální cena se může ještě změnit. Soutěžní podmínky i výši honoráře jsme konzultovali s odborníky na design a mediální komunikaci. Odměna pro autora za veškeré práce související s redesignem loga, úpravami heraldického znaku a se zpracováním grafického manuálu je na spodní hranici jejich doporučení.

Opozice vzhledem k částce kritizuje, že vypsání veřejné zakázky neschválilo zastupitelstvo ani rada. Proč?
Jde o zakázku malého rozsahu, která je v pravomoci resortně příslušného člena vedení města, v tomto případě mě jakožto starosty. Očekávané náklady pokryjeme z běžných výdajů rozpočtu odboru Útvaru městského architekta, který už pro přehlednost v rámci probíhající rozpočtové změny požádal o formální vyčlenění plánovaných běžných výdajů do specifické položky, týkající se výhradně grafického manuálu, loga a znaku. Žádost už projednala rada, teď je na řadě zastupitelstvo. Hospodářský výsledek města se nijak nezhorší.

autor: PETR ČECH
TOPlist