Město ve městě: Vyhraje sídliště, nebo rezidentní čtvrť?

Město ve městě: Vyhraje sídliště, nebo rezidentní čtvrť?
Foto: sal  /  Co vznikne na ploše bývalé nemocnice?
Uherské Hradiště Zprávy 29 / 10 / 2015

Sídliště, nebo rezidentní čtvrť? To je, oč tu běží. Budoucí podoba lukrativní lokality v části areálu Uherskohradišťské nemocnice vyvolává emoce a názorovou polemiku mezi zastupiteli Uherského Hradiště, které má na pozemky „zálusk“. A tak není vyloučené, že šanci dostane výstavba rodinných i bytových domů.
Ve hře je území o rozloze 17 hektarů (čtyři Václavská náměstí v Praze - pozn. autora), brněnská společnost PP Architects, která vyhrála urbanistickou soutěž, do něj zasadila jen bytové domy. Její návrh se přitom stane podkladem pro regulační plán, který striktně určí vedení sítí, dopravní napojení a funkční využití pozemků.
„S absencí rodinných domů nesouhlasíme. Navrhujeme přehodnotit záměry a prosadit do regulačního plánu vytvoření rezidenční čtvrti,“ tvrdí shodně opoziční zastupitelé Jan Zapletal a Anton Vaňo, kteří považují za problém už vlastní zadání urbanistické soutěže. Architekti totiž podle něj byli nuceni navrhnout sídliště... „Jen těžko si dokážeme představit, jak dojde k obsazování bytů novými vlastníky nebo nájemníky, když veškeré demografické studie hovoří o pouhé stagnaci počtu obyvatel. A ani nesouhlasíme s tvrzením, že lidé dnes preferují bydlení v bytě před bydlením v rezidenční čtvrti ve vlastním domě,“ pokračuje Zapletal. Rodinné domy jsou podle nich pro danou lokalitu nejlepším možným řešením. „Když ze sedmnácti hektarů vyčleníme deset, město získá na sto stavebních parcel, ze kterých po vybudování infrastruktury do rozpočtu přiteče zhruba 150 milionů korun. Věřím, že se po kvalitních pozemcích jen zapráší a v horizontu deseti patnácti let pak noví rezidenti zvýší počet obyvatel města o několik set,“ dodává Vaňo.
Vybudování nového sídliště navíc podle opozičních zastupitelů skýtá obrovské nebezpečí vzniku ghetta ze sídlišť Štěpnice a Mojmír, která stárnou. „Existuje velké riziko jejich pozvolného vylidňování přirozeným úbytkem obyvatelstva, což ještě umocní postupné zvyšování bohatnutí obyvatel. Co se pak stane? Bohatší vrstvy se ze starých sídlišť přesunou do nové čtvrti a setrvají pouze nízkopříjmové skupiny. Vytváření ghett pak už nic nezabrání. Výstavbou rezidenční čtvrti ale riziko ghettoizace značně omezíme,“ zdůrazňují Zapletal s Vaněm.
I když vládnoucí koalice sídliště považuje spíš za hanlivé označení, má jej de facto v plánu... Její snahou je totiž proměnit dotčené území v kvalitní městský obytný soubor s pestrou nabídkou bydlení pro různé skupiny obyvatel. Byty pro mladé, rodiny s dětmi, pro seniory i domy s pečovatelskou službou. „Kvalitní bydlení podpoříme nabídkou základní občanské vybavenosti jako třeba mateřskou školou nebo prodejnou potravin,“ říká Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Třebaže v Uherském Hradišti za poslední roky vyrostla spousta bytových domů a některé jsou dodnes poloprázdné, radnice z naplnění nových bytových kapacit nemá obavy. „Je pravda, že některé nové a luxusní byty v centru města s vysokou prodejní cenou se na realitním trhu uplatňují  hůře. Ale jiné nové byty na dobrém místě, v solidní kvalitě a s přiměřenou cenu byla prodány poměrně rychle, třeba Štěpnice, Kasárna nebo Zahrádky,“ oponuje Blaha. Jelikož se řešená lokalita nachází téměř v těžišti urbanizovaného území města a vzhledem k nákladům na její přípravu, je zastáncem spíše intenzivnější formy městské zástavby, respektující vysoký podíl zeleně. „A kobercovou rezidenční zástavbou výlučně z rodinných domů bychom jí nedosáhli. Efektivnost vynaložených investic na technickou a dopravní infrastrukturu by navíc byla velmi zlá,“ tvrdí starosta, který na rozdíl od opozice nemá obavy o kvalitu bydlení ve Štěpnicích a Mojmíře. „Jde o mimořádně dobrou adresu v těsné blízkosti centra města, na nábřeží řeky Moravy, vedle rekreačního lesa a s dostupnou vybaveností. Jsou zde sice problémy s parkováním, ale i tak tyto čtvrti těžko hledají konkurenci,“ má jasno Blaha. Radnice přesto vážně uvažuje o mixu, který rozsvítí zelenou stavbě bytových i rodinných domů. „Ale nechceme narušit urbanistickou kompozici návrhu, který byl odbornou porotou vyhodnocen jako nejkvalitnější,“ podotkl Blaha.
Jasnější světlo do budoucí podoby lokality vnese až regulační plán, který zatím ještě není ani v plenkách. Jeho podobu každopádně posvětí zastupitelé. Dalším krokem je prodej pozemků, které jsou aktuálně majetkem Uherskohradišťské nemocnice, respektive Zlínského kraje. A ten přijde na řadu nejdříve v roce 2018, kdy se pacientům otevřou brány interního pavilonu. „O nabytí pozemků máme zájem, první debaty s krajem už proběhly. Rozhodnutí o případné změně vlastníka je však plně v rukou zastupitelstva města a Zlínského kraje,“ připomněl Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

autor: PETR ČECH
TOPlist