Milionové pokuty za černé stavby

Milionové pokuty za černé stavby
Foto: zde  /  Maringotky trnem v oku - Několik desítek pojízdných přívěsů, tzv. maringotek nyní lemuje břehy a výběžky dobývacího jezera mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí. Podle úředníků z odboru výstavby a životního prostředí nelegálně. Budou proto muset zmizet, možná ovšem, ale jen dočasně.
Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh Zprávy 02 / 12 / 2008

Nelegálně postavené chatky musí do konce roku zmizet!

Na pořádný problém si zadělali lidé, kteří si postavili chatku či umístili maringotku poblíž štěrkových jezer mezi Uh. Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí. Podle zákona jsou totiž veškeré tyto stavby umístěny v ochranném pásmu vodního zdroje, kde nemají co dělat. Odbor výstavby a životního prostředí v Uh. Ostrohu proto již vlastníky pozemků upozornil, že chatky i maringotky musí do konce tohoto roku zmizet. Jestliže nevyhoví, připravují se úředníci na správní řízení. Vlastníci v něm přitom moc šancí na úspěch nemají, a to tím spíše, že stavby vznikly bez stavebního povolení.
„Máme tam umístěnou maringotku. O výzvě jsem už slyšela, ale oficiálně nám domů ještě nic doručeno nebylo, takže vyčkáváme,“ řekla jedna z dotčených majitelek maringotky z Uh. Ostrohu, která si přála zůstat v anonymitě. Zřejmě tuší proč, odbor výstavby a životního prostředí, který má ve městě na starosti výkon státní správy, totiž podle všeho nemá dosud zmapován kompletní seznam všech vlastníků maringotek u dobývacího prostoru. Neoslovuje tak přímo vlastníky maringotek a chatek, ale výhradně vlastníky pozemků.
„Podle našich zjištění stojí na jednotlivých pozemcích i několik maringotek různých rodin. Výzvu jsme proto na podnět odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh. Hradišti předali majitelům pozemků s tím, že nelegální stavby musí zmizet do konce tohoto roku, jinak budeme nuceni postupovat podle zákona a zahájit s nimi správní řízení,“ uvedla Jarmila Miklíčková, vedoucí výše zmíněného odboru v Uh. Ostrohu.
Reakce? Ačkoliv výzva byla rozeslána všem majitelům pozemků poštou a zveřejněna byla i v Ostrožských listech a v Novoveském profilu, zřejmě nikdo na ni, podle představ úředníků nereagoval.
„Odezva je zatím špatná. Sami jsme to ještě nekontrolovali, neboť nebylo příznivé počasí, ale mám obavu, že nezmizela ani jedna nelegální stavba,“ přiznala své pocity Miklíčková.
Podobně se zachovali zřejmě i lidé v Ostrožské Nové Vsi. „Je tam bláto a abych se přiznal, není to obvyklé místo mých procházek, takže nevím, zda již někdo k demolici chatky přistoupil. Spíš si ale myslím, že ne,“ uvedl Pavel Botek, místostarosta Ostrožské Nové Vsi. Obě radnice, jak v Ostrožské Nové Vsi, tak i v Uherském Ostrohu, mají přitom o pozdějším využití vodní plochy jinou představu než odbor výstavby a životního prostředí.
„Podle studie, která byla vypracována před dvěma lety Slováckými vodovody a kanalizacemi, není dobývací jezero po ukončení těžby strategicky důležité jako rezervoár pitné vody. V jeho blízkosti by se tak klidně mohla rekreace provozovat. Podmínkou by samozřejmě byla legálnost umístění chatek a maringotek. Černé stavby rozhodně podporovat nebudeme ani my,“ říká starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk.
Stavební zákon, na který se odbor výstavby a životního prostředí odvolává, klasifikuje tyto případy jako přestupek. V části V v hlavě V v ustanovení Správní delikty na ně pamatuje v §178 bodem 1 písmenem n, který říká: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora anebo bez ohlášení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.“ Sankcí je v tomto případě uložení pokuty, a to až do výše dvou milionů korun!
Jak úředníci z odboru výstavby a životního prostředí uvádějí, uvedené chatky i maringotky jsou v rozporu s územními plány, a zdůrazňují, že v ochranném pásmu vodního zdroje, kterým těžební jezera bezesporu jsou, mohou být umístěny výhradně vodárenské objekty. Vlastníkům pozemků by tak mohl pomoci jen fakt, že těžařská firma ukončí brzy svou těžbu a dojde k vyjmutí zmíněného území z ochranného pásma. 

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace