Modernizace teplárny? Radnice má růžové brýle, tvrdí opozice

Modernizace teplárny? Radnice má růžové brýle, tvrdí opozice
Foto: Vizualizace: Město Uherské Hradiště  /  Modernizace teplárny v Mařaticích stále vzbuzuje emoce, přihlásí ji radnice do procesu EIA?
Uherské Hradiště Zprávy 03 / 01 / 2023

Modernizace teplárny v Mařaticích, která učiní přítrž léta kritizovaného spalování uhlí, životní prostředí nezhorší. Obavy obyvatel Uherského Hradiště jsou zbytečné. Aspoň podle dokumentace o vlivu na životní prostředí, kterou teplárenská společnost CTZ předala odboru životního prostředí krajského úřadu. Zmizí uhelný prach a sníží se emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku i skleníkových plynů. Opozice však bezbřehý optimismus nesdílí.

„Spalování uhlí nahradíme výrobu tepla ze zemního plynu a komunálního odpadu. Zpracovaná dokumentace EIA potvrdila výsledky předběžných studií, že zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO - pozn. autora) bude mít na životní prostředí ve městě zanedbatelný vliv,“ prohlásil Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ, která teplárnu v Mařaticích provozuje. Jejími vlastníky jsou společnost MVV Energie CZ (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

Na nulu podle Ondry klesne znečištění okolí teplárny prachem ze skládky uhlí a významně klesnou emise oxidu siřičitého i oxidů dusíku. Ukončením spalování uhlí se zásadně sníží emise skleníkových plynů.

ZEVO dá podle rozptylové studie na frak i emisím toxických látek, u řady z nich považuje příspěvek do ovzduší za neměřitelný, což se týká i aktuálně velmi sledovaných látek benzo[a]pyrenu nebo prachových částic PM2,5 a PM10. „Z pohledu imisí škodlivých látek neexistuj pro veřejné zdraví žádná významná rizika. V případě hlukové zátěže nedojde oproti současné situaci ke změně, takže se nezmění ani účinky na zdraví,“ nahlédl do dokumentace Ondra. „Transparentnost a spolupráce pláče, podklady jsme neviděli a kromě veřejné tiskové zprávy nás ani nikdo nekontaktoval. Jestli však platí předchozí hodnoty polutantů, tak se spousta z nich za běžného chodu zhorší, ale zůstanou v zákonných normách, které jsou u nás velmi tolerantní. Nemluvíme o mnohonásobném zvýšení při odstávkách a nábězích, které se záměrně neměří,“ nevidí všechno až tak růžově Jakub Grós, zástupce iniciativy Čisté Hradiště a opoziční zastupitel Pirátů, s tím, že proces EIA ještě zahájený nebyl. „Je však otázkou, jestli se vůbec zahájí. Každopádně požádáme vedení města o informaci, jestli a kdy se do procesu spalovna přihlásí,“ dodal Grós. „Je smutné, že dokumentace zůstává utajena před zastupiteli i občany města. Radnice má hrát se zcela otevřenými kartami, nikoliv sklouzávat k propagandě a dokola přesvědčovat veřejnost o „své pravdě“,“ prohlásil Michal Dvouletý, opoziční zastupitel za Hradišťáky, podle kterého navíc válka na Ukrajině a navazující energetická i inflační krize výrazně změnila situaci. „Jestli máme splnit roli řádných hospodářů, pokládám za nevyhnutelné znovu modernizaci teplárny posoudit, minimálně z ekonomického a energetického hlediska, ať víme, že dříve schválená varianta je stále nejvýhodnější. Odvolávat se na dva roky staré výpočty a bez promyšlené energetické koncepce města je naprosto nezodpovědné,“ dodal Dvouletý.

CTZ a město už ale podle všeho necouvnou ani o metr. „Výstavbou zařízení na energetické využití odpadu snížíme budoucí závislost na zemním plynu na polovinu, získáme lokální zdroj paliva a vyřešíme likvidaci komunálního odpadu. Kombinace technologií navíc zajistí výhodné ceny tepla pro zákazníky a nejnižší náklady na likvidaci komunálního odpadu,“ dodal jednatel společnosti CTZ, která počítá se zprovozněním zařízení na energetické využití odpadů v roce 2028. „Teplárna postupuje podle schváleného harmonogramu. Modernizací se zbavíme problémů se skládkou uhlí a vyřešíme likvidaci komunálního odpadu po zákazu skládkování v roce 2030. Rozhodnutí využít komunální odpad jako palivo se po invazi Ruska na Ukrajinu ukázalo jako strategicky správný,“ zdůraznil Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. ZEVO spálí ročně až 15 tisíc tun odpadu, pro obyvatele města vyrobí polovinu tepla a teplé vody.

Tagy článku

TOPlist