Most už zalil beton, protipovodňová ochrana Kunovic finišuje

Most už zalil beton, protipovodňová ochrana Kunovic finišuje
Foto: František Tureček  /  Betonáž nového mostu přes Olšavu trvala pět hodin.
Kunovice Zprávy 17 / 06 / 2021

Kunovice se opevňují proti velké vodě, stavba protipovodňových opatření pokračuje podle harmonogramu. Ve finále město ochrání až proti padesátileté vodě a zabezpečí zdraví i majetek téměř 1 400 obyvatel na více než 190 hektarech. Většina zdí a hrází už stojí, stavaři v týdnu zvládli i náročnou betonáž konstrukce nového mostu přes řeku Olšavu.

„Most propojí ulice na Karmaku a Škrabalka, jeho předchůdce byl málo kapacitní, a tedy nevyhovující,“ vysvětlil stavbu nového přemostění Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy, které je investorem protipovodňových opatření.

Jakmile stavaři dokončili výrobu bednicí skruže a položili výztuže, ve středu se pustili do betonáže nosné konstrukce ze železobetonu. „Je vytvarovaná do oblouku, na její výrobu padlo třicet tun betonářské oceli a tři sta metrů předpínacích kabelů, které po dosažení stoprocentní pevnosti betonu předepneme. Nosná konstrukce „spolkla“ dvě stě kubíků betonu,“ prozradil Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s tím, že monolitická konstrukce si vyžádala nepřerušovanou betonáž. „Kunovská „lávka“ je jen kamínkem v haldě štěrku oproti tomu, co nás čeká v příštích letech na stavbě dálnice kolem Starého Města, na kterou padnou tisícovku tun oceli i betonáže,“ podotkl Jan Dorůžka ze stavební firmy.

Stavba protipovodňových opatření na březích řeky Olšavy probíhá už druhým rokem, sestávají z nových betonových zdí, navýšení původních zdí v téměř pětikilometrovém úseku a zemních hrází o délce 1,3 kilometru. „Máme dokončeno asi 95 procent protipovodňových zdí a konstrukcí pro usazení mobilního hrazení, hotová jsou také tělesa zemních hrází na pravém i levém břehu, na kterých už chybějí jen konstrukční vrstvy vozovky,“ popsal aktuální stav Gargulák. Vozovku v ulici Potočná mezi silničním a železničním mostem už zdobí nový asfaltový koberec a po dokončení stavebních prací stavaři ještě postupně opraví přilehlé místní komunikace.

Nový most završí práce za protipovodňovými opatřeními v Kunovicích, které skončí v prosinci. Ochrana města před velkou vodou si vyžádá 321 milionů korun.

Galerie

Tagy článku

TOPlist