Muzeum v přírodě finišuje, náklady zmírní Unie

Muzeum v přírodě finišuje, náklady zmírní Unie
Foto: sal
Uherské Hradiště Zprávy 31 / 08 / 2015

Uherskohradišťský Park Rochus, přírodní a kulturně-historický areál nad mařatskými vinohrady, se dál rozšiřuje. V plném proudu jsou práce na dokončení Muzea v přírodě Rochus, které vzniká za štědré podpory evropské dotace, města Uherské Hradiště a Nadace SYNOT. Už jen dny pak zbývají do předání zrekonstruovaných cest směrem ke kapli sv. Rocha, dominanty areálu. Expozice lidové architektury vzniká v prostorách bývalého vojenského cvičiště od března. „Celkem 85 procent z celkových nákladů zaplatí dotační titul EU, jde přibližně o 25 milionů korun,“ těší Jana Blahůška, ředitele obecně prospěšné společnosti Park Rochus. K historické stodole z Břestku tak přibudou další tři objekty, věrné kopie hospodářských stavení objevených v minulých letech při etnografickém výzkumu v regionu. Ke třem expozičním stavbám bude patřit ještě správní budova a objekt s veřejnými toaletami.
Před dvěma týdny přibrzdil stavební tempo déšť. „Nepříznivé počasí především prověřilo záchytný systém vody v areálu, ale harmonogram prací to nenarušilo. Expozice je dnes už ze dvou třetin hotová,“ poznamenal ředitel Blahůšek s tím, že v těchto dnech dostala jedna z replik nové došky, další pálenou bobrovku. U třetího stavení se dokončuje obvodové zdivo, následovat bude stavba krovu. Na přípravě sbírkových předmětů pro budoucí instalaci dobových expozic spolupracují konzervátoři Slováckého muzea.
Chystané Muzeum v přírodě má ukázat lidovou kulturu a tradice z období od konce 19. do poloviny 20. století. Kromě základních prohlídek se chystá celý seriál akcí s vazbou na masopust, Velikonoce, stavění májek, hody, dožínky nebo vánoční pořady. „Všechny akce tak začnou rozšiřovat kulturní a společenskou nabídku města. Chystáme i pořady zaměřené na tradiční řemesla a s tím spojenou propagaci některých významných ocenění, třeba městské Ceny Vladimíra Boučka nebo Mistra tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Areál nabídne jejich využití po praktické stránce. Muzeum v přírodě je přímo ideálním prostředím,“ upřesnil ředitel Blahůšek. „Všechny akce navíc zacílí i na školy, kterým můžeme nabídnout  výukové programy se zaměřením na tradiční lidovou kulturu a život našich předků.“
Rekreační a poznávací Park Rochus je volně přístupný celoročně. Koncepce areálu počítá s postupnými výsadbami zeleně a krajinářským ztvárněním území do podoby, které respektuje původní faunu a flóru. Přes 90 procent z celkové rozlohy je vyhrazeno pro sadové úpravy a přírodní plochy luk, sadů a křovin.

TOPlist