Myslivci slaví devadesátku

Myslivci slaví devadesátku
Foto: JR  /  Myslivci v muzeu - Pouze do pátku mohou zájemci o myslivost zhlédnout výstavu věnovanou výročí mysliveckého sdružení Buková ve veselském muzeu.
Veselí nad Moravou Zprávy 10 / 10 / 2009

Sdružení z Veselí nad Moravou připravilo výstavu i obsáhlou publikaci

Úctyhodnou tradicí se mohou pochlubit členové mysliveckého sdružení Buková z Veselí nad Moravou. Na letošní podzim totiž připadlo již devadesáté výročí od založení tamní organizace. Při pohledu na členskou základnu přitom rozhodně nelze říci, že by vysoký věk sdružení nějak signalizoval případný zánik. Opak je pravdou. Vůči počátečnímu stavu v něm dnes působí téměř čtyřnásobek myslivců.
„Když se v devatenáctém roce minulého století sdružení zakládalo, mělo jedenáct členů a jmenovalo se Honební družstvo Veselí nad Moravou. Nyní jej tvoří třicet sedm mužů a dvě ženy,“ uvedl Josef Sukup, hlavní iniciátor výstavy a zároveň vedoucí kolektivu autorů, kteří vydali k výročí obsáhlou, osmdesátistránkovou publikaci formátu A4.
Jak z dochovaných materiálů vyplývá, o dvanáct let později, tedy v roce 1931, vznikla na území dnešního Veselí nad Moravou i Lovecká společnost Milokošť, přičemž obě organizace vedle sebe existovaly až do roku 1960, ve kterém došlo ke sloučení.
Honební revír, který zahrnuje i oblasti Vnorov a Kozojídek, je zajímavý rozmanitostí zvěře, což dokládá výstava ve veselském muzeu. „Určitě je se tam na co podívat. Hlavním lákadlem zřejmě bude zlatá trofej srnčího z výstavy v Plovdivu, kterou v sedmdesátých letech střelil pod Radošovem, tedy mezi Veselím a Blatnicí, Jan Frýželka. Dále jsou zde stříbrné a bronzové trofeje. Z loňského roku je zde zastoupen například nepravidelný osmerák, ulovený na veselských lukách. Zvěře je zde samozřejmě víc. Nescházejí tak například divoké prase, muflon, kuna či tchoř,“ doplnil Sukup.
Myslivecké sdružení se snaží, krom svého tradičního poslání, tedy péče o zvěř, co nejvíce oslovovat mládež. „Každoročně zde proto organizujeme Den dětí, při kterém dětí poznávají zvířata, jejich stopy a dozvídají se o způsobu jejich života. Dále děláme přednášky na školách a provádíme sběr odpadu kolem města, do kterého se děti vždy zapojují v hojném počtu,“ zdůraznil předseda mysliveckého sdružení Josef Radosta.
Veselský revír je zajímavý i tím, že myslivci v něm mimo jiné vysazují divokou kačenu. „Ročně jich zde vypustíme přibližně stovku. Před čtyřmi lety jsme zde také do přírody vrátili divokého králíka, kterému se v okolí štěrkopísku daří velmi dobře,“ kvituje Radosta.
Výstava, která společně s publikací shrnuje celkové dění za uplynulých devadesát let, bude přístupná veřejnosti jen do pátku do čtyř hodin. Publikaci je možné získat na výstavě v muzeu nebo potom přímo u členů mysliveckého sdružení Buková.

TOPlist