Na cestě z Hluku od Ostrohu to vázne, oprava potrvá až do listopadu

Na cestě z Hluku od Ostrohu to vázne, oprava potrvá až do listopadu
Foto: pas
Hluk Zprávy 09 / 06 / 2016

Na cestě mezi Hlukem a Uherským Ostrohem se od začátku června až do konce listopadu nebude jezdit s nohou na plynu. Úsek, na kterém to řidiči navzdory špatnému stavu vozovky často přehání s rychlostí, je v opravě. Obnova celkem 2 879 metrů dlouhého úseku krajské silnice nebude nijak levná, s vydatnou pomocí unijní dotace, která uhradí rovných 85 procent, si vyžádá 101,6 milionu korun. Avšak co je pro veřejnost nejdůležitější, cesta zůstane alespoň částečně otevřená. „Stavby bude probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Pro nákladní vozidla nad 3,5 t bude vedena objízdná trasa po silnicích I. a II. třídy. Podrobnosti a přesné termíny budou zveřejněny v přehledu uzavírek Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ potvrdila Renata Janečková, mluvčí hejtmanství.
Letošní práce navazují na loňskou opravu spojky mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Lhotou. „Na tuto stavbu dnes plynule navazuje nynější II. etapa. Zlepšením stavu vozovky dojde ke zkvalitnění technických parametrů rekonstruované komunikace a tím ke snížení technického opotřebení vozidel, ke snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu. Dosavadní stav jsme označili číslem způsobilosti 4, což znamená nevyhovující,“ upřesňuje Bronislav Malý, ředitel ŘSZK.
Rekonstrukce si vyžádá vyšší náklady také proto, že silničáře čeká rovněž rozšíření silnice, zajištění jejího odvodnění a stavební úprava propustku. „Oprava silnice si vynutí také úpravu vysokotlakého plynovodu a přeložku oplocení u vodárny. Po provedení terénních prací budou následovat vegetační úpravy, konkrétně zatravnění ploch a výsadba nových keřů a stromů. Na celém úseku se pak obnoví svislé a vodorovné dopravní značení,“ shrnula krajská mluvčí Renata Janečková.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist