Na louky se vrátí ohrožené druhy zvířat a rostlin

Na louky se vrátí ohrožené druhy zvířat a rostlin
Maršov, Újezdec u Luhačovic Zprávy 28 / 05 / 2010

Zlínské hejtmanství zahájilo zajímavý projekt na záchranu původních luk. S podporou Evropské unie, především pak Norských fondů, chce kraj navrátit několika vybraným lokalitám jejich původní ekosystém.
Díky tomu by měly vzniknout i dvě nové lokality v blízkosti Uherského Brodu, kam se postupně navrátí ohrožené druhy živočichů a rostlin.
„K regeneraci zarostlých luk jsme vybrali jedenáct lokalit, kde se původně vyskytovala bohatá luční společenství. Teď je naděje, že se sem opět navrátí i vzácné druhy. Na Uherskobrodsku se bude například jednat o obnovu louky na Maršově a v Újezdci u Luhačovic,“ sdělil Milan Plesar, tiskový mluvčí Zlínského kraje. Ve vybraných lokalitách odstraní specializované firmy ještě letos náletové keře a dřeviny. S touto činností pomáhají často i sami majitelé a nájemci těchto lokalit. První etapa projektu začala v červenci před dvěma lety.
„Během té doby jsme zrekonstruovali víc než polovinu z plánovaných 85 hektarů. Další odstraňování stařiny a náletu dřevin se uskuteční od července do konce letošního roku, doplnil Plesar.
Během vegetačního období budou totiž původní druhy rostlin podpořeny dosevem směsi širokolistých suchých trávníků a odplevelovacích sečí.
„Ukázalo se, že některé větší plochy byly natolik ovlivněny dlouhodobým zarůstáním a zastíněním, že samovolná obnova původních společenstev by byla zdlouhavá a s nejistým výsledkem,“ vysvětlil mluvčí, proč se muselo sáhnout k aktivní podpoře výskytu vhodných druhů.
Celkové náklady projektu činí téměř 350 tisíc eur, z této částky hejtmanství uhradí více než 50 tisíc eur. Zbytek poputuje z účtu Norských fondů.

TOPlist