Na Velehradě se loučili s kardinálem Špidlíkem

Na Velehradě se loučili s kardinálem Špidlíkem
Foto: sal
Velehrad Zprávy 03 / 05 / 2010

Stovky lidí se v pátek přišly do velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje rozloučit se zesnulým kardinálem Tomášem Špidlíkem. K vystavené rakvi s ostatky devadesátiletého kardinála, který zemřel v pátek 16. dubna v Římě, proudilo procesí už od 13.30, dvě a půl hodiny před zádušní mší. Tu sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Mše byla kvůli velkému zájmu příchozích přenášena rozhlasem i mimo baziliku, v jejíž hrobce bude kardinál Špidlík podle svého přání pochován.
Veřejnost se může kardinálovi poklonit v Královské kapli na Velehradě až do června, kdy církev plánuje uložení jeho ostatků do sarkofágu.
„Náš otec a bratr Tomáš kardinál Špidlík šel cestou, která se jmenovala Ježíš. Hlásal pravdu, kterou On mu uložil hlásat, a nyní svůj pozemský život předává do plnosti Kristova života,“ řekl při posledním rozloučení biskup Josef Hrdlička. „Dokázal mluvit tak, že ho se zaujetím poslouchali jak kardinálové v konkláve před volbou papeže, tak i samotní papežové, vědci z mnoha zemí světa i nejprostší venkované.“
Jezuita Špidlík se narodil 17. prosince 1919 v Boskovicích, kněžství přijal v nizozemském Maastrichtu v roce 1949. V Římě působil téměř šedesát let jako spirituál v české koleji Nepomucenum a profesor Papežského východního institutu. Byl zakladatelem Centra Aletti a známým propagátorem české kultury v zahraničí. Jako první Čech připravoval duchovní cvičení pro papeže Jana Pavla II., který ho jmenoval v roce 2003 kardinálem.

TOPlist