Nadace SYNOT: 6 milionů na pomoc regionu!

Nadace SYNOT: 6 milionů na pomoc regionu!
Foto: sal
Uherské Hradiště Zprávy 27 / 04 / 2015

Neziskový sektor Zlínského kraje dostane další finanční injekci. Nadace SYNOT totiž letos přichází s novými granty. Jedná se o grant sportovní, speciální a kulturní, které budou dotovány celkovou částkou 6 milionů korun.
„Cílem nadace vždy bylo pomáhat tam, kde je to potřeba. A letošní rok samozřejmě není výjimkou. Plně si uvědomujeme, že existuje řada oblastí, kde se peněz citelně nedostává, a právě ty chceme podpořit,“ uvedl senátor, podnikatel a zakladatel Nadace SYNOT Ivo Valenta.
V první fázi tak peníze získají sportovci v rámci tzv. sportovního grantu.
„Dobrovolnický a mládežnický sport se s finančními problémy potýká dlouhodobě. V dnešní době je přitom jeho role nezastupitelná. Děti mají stále méně pohybu, zhoršuje se jejich kondice i zdravotní stav a mají sklony k obezitě. Je proto nutné tuto oblast podpořit tak, aby se stala dostupnou pro každého,“ upřesnil Ivo Valenta.
Sportovní grant bude stejně jako další granty dotován částkou 2 miliony korun. Zájemci z řad sportovních klubů, oddílů a jednot či samotní sportovci mohou posílat své žádosti o finanční příspěvek již dnes. Uzávěrka žádostí je přibližně za měsíc a slavnostní předávání grantů pak 19. 6. 2015.
Dalším grantem, který letos podpoří neziskový sektor na Valašsku a Slovácku, je grant speciální, který podpoří oblast sociální, zdravotní, školství a zájmové činnosti, a grant kulturní, zaměřený na podporu rozvoje místní lidové kultury a dalších kulturních a folklorních projektů. Tyto granty budou vyhlášeny na podzim.
Veškeré podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách Nadace SYNOT www.nadacesynot.cz.
„V uplynulém roce si grantové šeky převzalo více než 500 zástupců neziskového sektoru. Byli mezi nimi představitelé sportovních organizací, kulturních institucí, zdravotnických zařízení, sociálních ústavů, dětských domovů i škol a v neposlední řadě osoby se zdravotním handicapem nebo rodiče pečující o postižené děti. Zájem o granty byl tak vysoký, že jsme se rozhodli vyhlásit ještě speciální, Vánoční grant, aby se dostalo na všechny,“ zhodnotil loňský grantový program Ivo Valenta.
Nadace SYNOT, která zahájila svou činnost v roce 2000, vyhlašuje tematicky zaměřené granty již od roku 2006 a soustřeďuje se především na podporu kultury, sportu, školství a zájmové činnosti, zdravotnictví a sociální oblasti. Kromě toho dlouhodobě finančně pomáhá dalším významným akcím, jako jsou např. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo Park Rochus.
Přestože změnou legislativy musela nadace výrazně snížit svůj rozpočet, i dnes podporuje především Slovácko částkou ve výši přibližně 20 milionů Kč ročně a zůstává nejštědřejším donátorem neziskového sektoru v kraji. Za dobu své existence podpořila již tisíce projektů stovkami milionů korun.

TOPlist