Nedodělky za 30 tisíc poslaly bratry do vězení

Nedodělky za 30 tisíc poslaly bratry do vězení
Foto: Ilustrační foto
Veselí nad Moravou Zprávy 22 / 01 / 2018

Ve středu 17. 1. 2018 byl po více než tříletém projednávání vynesen pravomocný rozsudek v kauze udělení licencí dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku. Za nedodělky v hodnotě 30 tisíc korun na projektu v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun trest 6 let a devět měsíců odnětí svobody pro bratry Alexandra a Zdeňka Zemkovi. Tento nesmyslný a selským rozumem nepochopitelný rozsudek vynesl Vrchní soud v Olomouci.
„Proti zcela nehoráznému výsledku procesu se budeme nadále bránit u Nejvyššího soudu. Během soudních jednání jsme vyvrátili všechna tvrzení a důkazy nesmyslné obžaloby. Celá kauza od počátku spočívá v naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany orgánů činných v trestním řízení, které obžalobu postavily na technicky banálních skutečnostech, kterými se snažily prokázat neoprávněnost udělení licencí,“ sdělil otec odsouzených bratrů Zemkových JUDr. Ing. Zdeněk Zemek.
Obě fotovoltaické elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu.
Drobné nedodělky ze dne 20. 12. 2010 (tedy ze dne první kontroly ERÚ) představovaly u první elektrárny částku 34 tis. Kč, což je 0,0068 %. U druhé elektrárny pak částku 21 tis. Kč, což je 0,0037 %. Žádné z těchto nedodělků nepředstavovaly žádné ohrožení provozuschopnosti nebo bezpečnosti elektráren. Už po první kontrole 20. 12. 2010 měly naše elektrárny nárok na získání licence.
Za pozornost stojí, že čtyři jiné elektrárny, které v Chomutově sousedí s našimi dvěma elektrárnami a patří jiným vlastníkům, nebyly v té době zdaleka v takové fázi dokončenosti, ale licence měly už od listopadu.  
V den udělení licence 31. 12. 2010 (druhá kontrola ERÚ) nebyly nedodělky žádné. ERÚ provedl druhou kontrolu obou FVE za přítomnosti cca 25 odborníků (mimo jiné soudních znalců a zástupců financující banky) a neshledal žádné závady, které by měly vliv na vydání licence. Dokončenost obou elektráren ostatně potvrzují i fotografie pořízené americkou armádní družicí NASA dne 26. 12. 2010.
Skutečnost, že licence byla udělena až dne 31. 12. 2010, tedy poslední den roku 2010, byla způsobena prodlevami na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu obou elektráren právě na tento den. Licence však mohla být zcela oprávněně udělena již dříve. Tuto skutečnost však provozovatelé elektráren nemohli ovlivnit. „O kontrolu jsme žádali již mnohem dříve,“ vysvětluje Zdeněk Zemek.
Jedna antedatovaná revizní zpráva, která je jádrem celého problému, vůbec NEBYLA nutným podkladem pro rozhodnutí o vydání licencí. „U soudu jsme předložili řadu znaleckých posudků zpracovaných špičkovými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky. Soud je všechny zcela ignoroval. Všechny tyto znalecké posudky shodně potvrzují, že obě elektrárny byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné. Stejně tak tyto znalecké posudky potvrzují, že nelze vyhotovit jednu revizní zprávu na celou kompletně dokončenou fotovoltaickou elektrárnu, naopak je nutno tyto revizní zprávy vyhotovovat postupně v průběhu výstavby FVE.
Nikoho jsme nepodvedli. Naopak my jsme poškození. Firmy Zdeněk-Sun a Saša-Sun jsou ve stamilionových ztrátách, protože nám operátor trhu OTE neprávem přidělil nižší výkupní cenu vyrobené elektřiny, navzdory tomu, že elektrárna byla dokončena včas a dodávala proud do sítě. Přesto v naší kauze padly vyšší tresty než v kauze elektrárny u Držovic na Prostějovsku, která neměla ke konci roku 2010 osazený ani jeden solární panel,“ prohlásil Zdeněk Zemek.

TOPlist