Nejmenší škola v kraji vyučuje on-line

Nejmenší škola v kraji vyučuje on-line
Foto: sal  /  Učitelka Ludmila Kolářová při on-line výuce chemie.
Ostrožská Lhota Zprávy 31 / 03 / 2020

Uzavření škol rodičům v Ostrožské Lhotě nepřidělává vrásky na čele. Starosti se vzděláváním ratolestí jako v jiných koutech Slovácka tolik neřeší. Vedení školy totiž zvolilo režim výuky, který hlavně pracujícím rodičům výrazně odlehčí. Školáci se každý den učí online prostřednictvím aplikace Teams vzdělávacího systému Microsoft.
„Jelikož se už od minulého školního roku zaměřujeme na rozvoj počítačové gramotnosti žáků, což se neobejde bez vhodného programového vybavení, dokázali jsme pohotově a efektivně reagovat na vládou vyhlášené uzavření škol a okamžitě přejít na domácí výuku. Žákům jsme zapůjčili notebooky, aby se do moderní dálkové výuky zapojili opravdu všichni,“ uvedl Ivo Vojtík, ředitel lhotské školy, která se „pyšní“ titulem nejmenší úplná základní škola ve Zlínském kraji. Aktuálně ji navštěvuje 88 žáků, včetně pouhých šestadvaceti na druhém stupni.
I když sousedním obrům sahají co do velikosti sotva po kolena, vzdělávacím programem se mění v moderní školu 21. století. Už loni oživili multimediální učebnu, ve které kromě jiných možností žáci disponují notebooky, které využívají i v jiných předmětech, nebo jako nezbytnou součást výuky mimo budovu školy. Vyhlášený nouzový stav je tak nezaskočil. „Ihned po uzavření škol jsme pedagogické pracovníky zdokonalili v ovládání vzdělávacího systému firmy Microsoft, aplikace Teams, abychom žákům postupně nabídli víc než pouhé předávání úkolů, a to plnohodnotnou výuku na dálku, ve které je osobnost učitele stejně důležitá jako při klasické školní docházce,“ doplnil Libor Daňhel, zástupce ředitele, který je na lhotské škole motorem změn v oblasti využití informačních technologií.
Kantoři z Ostrožské Lhoty tráví s žáky dvě až tři hodiny podle rozvrhu, na prvním stupni převážně třídní učitelé, na druhém stupni vyučující jednotlivých předmětů s výjimkou výchov. „V aplikaci Teams, která je zdarma, probíhá nejen zadávání a kontrola úkolů, ale i plnohodnotná výuka na dálku, ve které spolu žáci a učitelé komunikují prostřednictvím videokonferencí. Aby výuka byla efektivní, musí se učitelé ve zbytku pracovní doby připravovat, chystat si výukový materiál a takřka nepřetržitě být k dispozici žákům i rodičům a reagovat na jejich dotazy,“ uvedl Vojtík s tím, že některé aktivity běží v aplikaci WhatsApp.

TOPlist