„Nejsme podomní prodejci, ale geodeti“

„Nejsme podomní prodejci, ale geodeti“
Foto: Ilustrační foto
Hradčovice Zprávy 24 / 04 / 2017

Ještě týden se budou v katastru Lhotky u Hradčovic sbírat data pro digitalizace katastrální mapy. Zaměstnanci Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj tak dostanou výjimečné povolení ke vstupu nebo vjezdu služebním vozem k soukromým nemovitostem. Má to však podmínku, každý se musí prokázat služebním průkazem.
Starosta Hradčovic Jan Popelka vyzval obyvatele ke spolupráci. „V závislosti na počasí se v katastrálním území Lhotky provádí od třetího do posledního dubna geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které jsou ve veřejném zájmu, je potřeba, aby lidé umožnili zaměstnancům katastrálního úřadu vstupovat nebo vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti, a také zabezpečit psy, případně jiné chovné zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců,“ oznámil lidem starosta Popelka.

TOPlist