Nivnice má už šestou kulturní památku! Na seznam přibyla kaple Na Hůrce

Nivnice má už šestou kulturní památku! Na seznam přibyla kaple Na Hůrce
Foto: ara  /  Nivnická kaple Na Hůrce
Nivnice Zprávy 20 / 02 / 2015

Nivnická kaple Panny Marie Růžencové je už šestou místní historickou stavbou, která rozšířila seznam kulturních památek ČR. Avšak současná kondice kaple, která stojí u silnice do Dolního Němčí, vůbec neodpovídá jejímu významu. „Kompletní rekonstrukce je nutná. Kaple není odvodněná, sužuje ji podmáčený základ. Ani střecha není v nejlepším stavu. Těch míst, která potřebují obnovu, má kaple víc. Také proto jsme se rozhodli věnovat výtěžek loňského i letošního farního plesu na opravu,“ říká za farníky Ludmila Kohoutková. A dodává, že kapli by mohla pomoci i sbírka. „Je jasné, že pouze peníze z plesů stačit nebudou. Chceme proto připravit sbírku.“
Kdy by mohla obnova nové památky začít a kolik si vyžádá peněz, na to zatím jednoznačná odpověď není. Je zřejmé, že k výtěžkům z plesů a případné sbírky se bude muset připojit i dotace. „Společně s farností budeme hledat finanční prostředky na nutnou opravu. Šance dosáhnout na některý z dotačních titulů by nám mohlo zvýšit právě nedávné zařazení kaple na seznam kulturních památek,“ uvedla Vladimíra Kaislerová, starostka Nivnice. „Stav kaple Na Hůrce nám není lhostejný, oprava proto patří k investičním záměrům obce. Chceme vše připravit tak, abychom mohli včas zareagovat na vypsání některé z dotačních výzev. Odhaduji, že oprava si vyžádá náklady ve výši jednoho až jednoho a půl milionu korun. Ale kdy přesně to bude, nelze dnes skutečně s jistotou říct,“ doplnila starostka Vladimíra Kaislerová. A dodává: „Hodně zajímavá je informace o vzniku kaple. V roce 1867 totiž nejmenovaný sponzor, tenkrát nazývaný dobrodinec, nabídl obci, že kapli postaví na své náklady s podmínkou, že se o ni bude obec v budoucnu starat. A tak vlastně jen chceme splnit jeho přání.“


Co ještě má Nivnice na seznamu kulturních památek ČR:

Kostel sv. Andělů Strážných - nepřehlédnutelná dominanta uprostřed obce
Kaple Nejsvětější Trojice - stojí za obcí na kopci Dluhošiny, původní Boží muka byla přestavěna na malinkou kapli, posléze v roce 1912 došlo ke stavbě nové velké kaple, uskutečněné z peněz obce a sbírek farníků
Vodní Bartkův mlýn č. 99 - údajné místo narození Jana Ámose Komenského, první písemná zmínka o mlýnu pochází právě z roku 1592, kdy se Učitel národů narodil
Sedlcká chalupa č. 137 - lidová stavba sloužící jako místní muzeum, pochází z roku 1887, což dokazuje letopočet uvedený na hlavním trámu dřevěného stropu
Kamenný kříž v ulici Podohradí - od roku 1922 stojí v předzahrádce domu č. na ulici Podohradí

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist