Nová vyhláška, ale poplatky se nemění

Nová vyhláška, ale poplatky se nemění
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 26 / 12 / 2019

Radnice v Uherském Hradišti se vytasila s novou vyhláškou o odpadech, která však obyvatelům rozpočet nenabourá. Změny se totiž netýkají poplatků. „Překopání“ obecně závazné vyhlášky o odpadovém hospodářství si vynutila legislativa. V platnost vstoupí od nového roku.
„Poplatek za svoz odpadu vyhláška skutečně neřeší, už několik let se ve městě platí pět set korun na hlavu, s výjimkou dětí do 18 let a důchodců od 70 let, kteří mají odpady zdarma,“ potvrdil Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.
Novinkou je třeba limit bezplatného odběru stavebního odpadu ve sběrném dvoře, a to 400 kilogramů za rok. Radnice zároveň omezila čas pro přistavování kontejnerů k odvozu v městské památkové zóně. „Cílem je zachovat v exponované části města čistotu a nenarušovat historický ráz lokality,“ vysvětlil místostarosta Čestmír Bouda. V závazném dokumentu se objevuje i informace o sběru jedlých olejů a tuků do zelených nádob a o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do hnědých popelnic. „Vyhláška vychází ze systému nakládání s odpady ve městě s odkazem na webové stránky, kde jsou uvedena konkrétní místa k odkládání jednotlivých odpadů, včetně termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů,“ dodal Bouda.

TOPlist