Nová vyhláška rozdělila Brod na osm obvodů

Nová vyhláška rozdělila Brod na osm obvodů
Foto: ara  /  Uherský Brod
Uherský Brod Zprávy 04 / 05 / 2017

„Víme, bydlíte naproti školky, ale pro vaše dítě už nemáme místo. Je nám líto, ale musíte se zeptat jinde.“ Tuto větu už rodiče od ředitelů mateřských škol v Uherském Brodě u zápisu neuslyší. Město se rozhodlo navázat na novelu školského zákona a od prvního dubna zajistí za pomoci vlastní vyhlášky přijetí dítěte do nejbližší mateřinky. Obecně závazná vyhláška tak rozdělila město na osm spádových obvodů, přesně podle počtu školek. Jedná se o MŠ Mariánské náměstí, Obchodní, Olšava, Prim. Hájka, Svatopluka Čecha, Havřice, Těšov a Újezdec.
„Pokud tedy rodina ve spádovém obvodu bydlí a má zájem o umístění dítěte do školky právě v tomto obvodu, tak ředitel musí dítě vzít přednostně před jinými zájemci,“ vysvětluje místostarosta Petr Vrána, který má školství v kompetenci. „Ale podobně jako u základních škol, kdy rodiče jezdí do města třeba z Těšova nebo Újezdce a mají dobrou zkušenost se školkou po cestě třeba i proto, že ji sami kdysi navštěvovali, tak tam dítě mohou přihlásit. Avšak přijato bude pouze tehdy, bude-li ve školce místo.“
Brodskou vyhlášku vypracoval odbor školství, kultury a sportu. „Vyhláška je nástrojem k tomu, že každé dítě má právo být přijato do mateřské školy ve svém spádovém obvodu. Přijímání dětí do mateřských škol je přitom v kompetenci ředitelů jednotlivých mateřských škol. Ty stanovují pro přijímací řízení i kritéria, podle kterých děti přijmou,“ upřesnil místostarosta Petr Vrána.
Radnice si v obavě z možné přeplněnosti některých školek vypracovala tabulku, z níž vyplývá, že kapacita je i do budoucna dostatečná. Obavy vyplynuly především z toho, že školský zákon nově nařizuje povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy.
A výsledek? „Dobrá zprávy pro rodiče. Statistika navíc potvrdila, že máme v rezervě i možnost otevření jedné třídy u mateřinky na sídlišti Olšava. V současnosti jsou otevřeny tři třídy, ale prostor zde máme i pro čtyři. Samozřejmě pokud by vznikl požadavek,“ sdělil místostarosta Vrána.
Pokud jde o novelu školského zákona, která platí už od 1. ledna, ta se dotýká jen měst a obcí, které mají více než jednu školku. Na Slovácku se vznik spádových obvodů nevnímá jako problém.
„Třeba v případě Starého Města zahrnují spádové obvody ulice a čtvrti města tak, aby děti měly do školky co nejblíže a naplnění budoucích tříd v jednotlivých ročnících všech tří mateřských škol bylo přibližně rovnoměrné,“ říká místostarosta Martin Zábranský, který je zodpovědný za školství. Zároveň ale podotkl, že záleží i na domluvě s konkrétní ředitelkou školky. „Když už třeba rodiče mají jedno dítě v jiné školce, než do které nově spadá jeho sourozenec, vynasnaží se je zařadit k sobě,“ upozornil Zábranský.

Co je nového
(výběr z novely školského zákona)
- vznik spádových obvodů pro jednotlivé mateřské školy
- zavádí povinnost předškolního vzdělávání v posledním roce před nástupem dítěte do základní školy
- stanoví pevný termín pro zápisy dětí do mateřských škol, a to v rozmezí 2. - 16. května
- od roku 2020 mohou mateřské školy navštěvovat děti ve věku od 2 let
- zavádí se možnost individuálního vzdělávání pro děti mateřských škol - předškoláky
- vzniká povinnost ředitelů mateřských škol zajistit ověřování úrovně individuálního vzdělávání u žáků, kteří jsou vzděláváni mimo mateřskou školu

autor: JAROSLAV CHUDARA, PETR ČECH
TOPlist