Nové náměstí, kostel i kašna

Nové náměstí, kostel i kašna
Veselí nad Moravou Zprávy 01 / 05 / 2010

Až se v létě otevře Bartolomějské náměstí veřejnosti, spousta návštěvníků Veselí nad Moravou neuvěří svým očím. Historické jádro města se promění v jeho novou dominantu. Dnes ještě náměstí připomíná obří a nevzhledné staveniště, ale můžete si být jisti - nové bude v historickém centru Veselí všechno. Hotovo má být už 14. srpna.

Stavba začala loni v červenci a kromě náměstí se týká i pro veřejnost stále zavřeného kostela svatého Bartoloměje. Tomu už v minulém roce „zmizela věž“. „Po její demontáži byla  vyrobena replika i s novým krovem. Jakmile začalo přát počasí, rozběhly se práce také na ostatních vazbách krovu. Tedy nad lodí, oltářem a zákristií,“ vysvětluje Lenka Jahodová z  odboru rozvoje a správy Veselí nad Moravou. Kostel, který je chráněn zabezpečovacím zařízením, bude mít i nové věžní hodiny. „Vymění se i střecha a fasáda včetně oken a dveří. Objeví se nové klempířské prvky, zrestaurovány budou sochy před vstupem do kostela a sousoší Panny Marie. Sochy restauruje pan Minks z Velké nad Veličkou.“

Loňské zavření kostela přijali věřící smířlivě. Také proto, že k bohoslužbám už příliš nesloužil. „Lidé navštěvují spíš barokní kostel,“ upřesnila Lenka Jahodová.

Na náměstí se po letech znovu objeví kašna, kterou i pamětníkům už připomínají jen archivní texty.

Kolem ní bude posezení pro návštěvníky.

Bartolomějské náměstí bude také kompletně vydlážděno, včetně nových chodníků.

„Po obvodu náměstí vzniká celkem pětadvacet nových parkovacích ploch, dvě místa budou pro zdravotně postižené. V severní části náměstí vznikne kamenná kašna, kolem se vysází pět stromů. Ty budou chráněny litinovými mřížemi, okolo se umístí lavičky. V protilehlém rohu lidé najdou jednoduché žulové pítko s nerezovou miskou,“ popsala změny Lenka Jahodová.

Stavba má také dvě ryze technické novinky. Už loni vznikl na ploše systém, který odvádí vodu z parkovacích míst přes zabudované odlučovače ropných látek. A místo vzdušného vedení nízkého napětí proudí elektřina do nemovitostí kabelem umístěným pod zemí.

V prostoru náměstí se objeví i nový mobiliář. Jde celkem o sedmnáct dřevěných laviček s litinovými čely, osm litinových stojanů na kola, devět litinových košů na odpadky a dvě nové úřední informační tabule.

Komunikace kolem náměstí bude nově průjezdná jen v jednom směru.

Proč? Auta by mohla poškodit zpevněné plochy. „Rozhodli jsme se tedy pro jednosměrku, která však bude šest metrů široká. Najíždět se bude ve směru od restaurace a vyjíždět u fotoateliéru,“ vysvětlila Jahodová.

Vedle bytového domu vznikne rovněž sociální zařízení. Nepůjde ale o žádné veřejné toalety, sloužit bude jen občas pro účastníky kulturních nebo společenských akcí na náměstí.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 58 428 992 korun. Projekt je spolufinancován z prostředků EU, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z Regionálního operačního programu Nuts II Jihovýchod bylo uvolněno 40 810 932 korun.

autor: Jaroslav Chudara
TOPlist