Nový jízdní řád? Paskvil. Z Bojkovic do Hradiště se dvěma přestupy!

Nový jízdní řád? Paskvil. Z Bojkovic do Hradiště se dvěma přestupy!
Foto: sal  /  Z nádraží v Újezdci je přestupní stanice. Cestující to považují za kanadský žert tvůrců nových jízdních řádů.
Slovácko Zprávy 01 / 03 / 2017

Rychlíky z Prahy do Luhačovic mění cestujícím ze Slovácka cestu za prací naruby

Pokud se chystáte z vesnice do vzdáleného města, tak počítat se zdržením na cestě ještě předtím, než se začtete do nabídky dopravců, je přirozené. Avšak abyste přesedali na cestě dlouhé jen několik kilometrů, to už dokáže pořádně namíchnout. A právě to je případ cestujících z Bojkovska, kteří jezdí vlakem za prací do trojměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město. Na vině je nový jízdní řád, který v některých případech zcela ingnoruje regionální vazby. V případě lidí mířících z Uherského Hradiště do Bojkovic jde rovnou o dva přestupy. A co je nejsmutnější, i když obce loni včas připomínkovaly možné komplikace organizaci KOVED (Koordinace veřejné dopravy Zlínského kraje), ničeho zásadního nedosáhly. Mimochodem, obce musí zlínskému hejtmanství ročně přispívat na místní dopravu částkou 100 korun na obyvatele, což třeba v případě Šumic znamená 167 400 korun z obecního rozpočtu. „Nový jízdní řád ČD na trati číslo 341, což je trasa ze Starého Města do Luhačovic, je doslova hrozný. Cestující si hromadně stěžují, a to zcela oprávněně,“ říká šumický starosta Josef Jančář.

Nástup, pět minut jízdy, přestup
V čem je problém, vysvětluje Petr Viceník, starosta a předseda mikroregionu Bojkovsko. V minulých měsících, týdnech a dnech jednal osobně nebo písemně se všemi zainteresovanými stranami včetně Ministerstva dopravy ČR.
„S připomínkami jsme se nejdříve obrátili na Zlínský kraj, který je objednatelem regionální dopravy, a zároveň na společnost KOVED, která pro region zajišťuje jednání o sestavení jízdních řádů,“ vrací se do loňského srpna Petr Viceník. K rukám Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy, tehdy napsal za mikroregion Bojkovsko dopis, v němž upozorňuje na problémy, které loni 16. prosince se změnou jízdních řádů skutečně nastaly. „V návrhu železničního řádu 2016/2017 došlo k zásadním změnám ve vedení vlaků dálkové dopravy směřující z Prahy do Luhačovic, které mají velmi negativní dopad na regionální dopravu. V současné době dojíždí vlakem za prací v pracovní dny z Bojkovic, Záhorovic, Nezdenic, Šumic, Pitína a Hostětína dva tisíce obyvatel,“ cituje Petr Viceník z písemnosti. „Většina z nich cestuje do Uherského Brodu a Uherského Hradiště na ranní směnu a pak zpět. Pokud bylo záměrem zvýšit komfort návštěvníků lázeňského města Luhačovice, kteří tuto dopravu využijí jen několikrát ročně, tak musím potvrdit, že dopady do pravidelných cest místních obyvatel jsou zcela zásadní. Jedná se nejen o prodloužení doby na cestě do zaměstnání a zpět, ale i o fakt, že cestující z Uherského Brodu do Bojkovic musí po pěti minutách jízdy přesedat do dalšího vlaku…“
Mikroregion Bojkovsko požádal ministerstvo o přehodnocení ministerských záměrů tak, aby všechny dálkové vlaky na trati 341 jezdily v časech odpovídajících jízdnímu řádu z roku 2015/2016. To se však nestalo.

7 připomínek z Bojkovic
Petr Viceník se loni obrátil za město Bojkovice také na dnes už bývalého krajského radního pro dopravu Jaroslava Kučeru. Starosta zformuloval sedm zásadních připomínek.
Poukázal na potíž s vlakem č. 4343 s příjezdem do Bojkovic v 19.20. Ten nejezdí v sobotu, přestože právě od tohoto vlaku jezdí každý den včetně soboty autobus z Bojkovic do Bzové. Zrušení sobotního spoje způsobilo, že cestující přijíždějící od Uherského Brodu se dnes nemají jak dostat do Bzové. Město Bojkovice tedy navrhlo buď ponechat vlak č. 4343, na který navazuje autobusový spoj, i v sobotu, nebo sobotní odjezd autobusu posunout tak, aby odjížděl po příjezdu vlaku.
Bojkovice upozornily také na vlak 891 s odjezdem z Uherského Hradiště v 16.44, který ignoruje pracovní dobu do 17 hodin. „Jako ostatně nikdy, nenavazuje spoj z Uherského Brodu do Bojkovic a Bylnice, i když také odsud jezdí spousta lidí do Uherského Hradiště do zaměstnání,“ upozornil Petr Viceník.
Dalším problémem je zrušení návaznosti spojení rychlíku Šohaj z Prahy. Spojení je pouze do Uherského Brodu. Cestující ve směru Bojkovice - Slavičín - Bylnice musí čekat v Uherském Brodě celkem 43 minut. Rychlíkem Šohaj přitom cestují na Bojkovsko zástupy cestujících.
Město dále popsalo situace se třemi vlakovými spoji Brno - Bylnice (č. 12 269, 4119, 4315), jež mají posunutý čas odjezdu z Uherského Hradiště na 16.19 hodin. Čekání v Uherském Brodě představuje pro cestující 12 minut. V praxi to znamená, že ti pracující, kteří tento spoj dříve využívali, nyní nestíhají odjezd z Uherského Hradiště domů na Bojkovsko.
Kromě toho se vlakovým spojům číslo 12 265 a 4343 odjíždějícím z Uherského Hradiště ve 14.19 hodin protáhla délka jízdy o deset minut.
Vlak z Uherského Hradiště do Bylnice s odjezdem z hradišťského nádraží v 15.44 hodin má navíc nevyhovující vozový park. Navzdory petici se čtyři roky nic nezměnilo.
Konečně sedmé upozornění se týká požadavku, aby se sobotní vlakový spoj ve 4.15 hodin „potáhl“ na zastávku Bojkovice-město.
Shrnuto: nový generel veřejné dopravy způsobil, že cestující ze zastávek Bylnice - Slavičín - Bojkovice do Uherského Hradiště dnes musí u některých spojů dvakrát přestupovat.
Zde je třeba připomenout, že původní grafikon fungoval bez potíží několik let. „Vlaky jezdily v taktu, na což byli cestující zvyklí. A dnes? Občané pracující v Uherském Hradišti nemají žádný spoj z práce bez čekání v Uherském Brodě nebo jinde na přestup,“ konstatoval Petr Viceník.
Ze sedmi připomínek se nakonec našlo jednoznačně uspokojivé řešení jen u té první a poslední.
Sobotní vlak nyní odjíždí ze zastávky Bojkovice-město ve 4.07 hodin.
K posunu odjezdů vlaků z Uherského Hradiště pak exradní Jaroslav Kučera, potažmo KOVED, uvedl: „Vlaky dálkové dopravy mají při konstrukci jízdního řádu přednost. Zlínskému kraji a KOVEDu tak nezbylo než polohu osobních vlaků změnit. Samozřejmě pro cesty do Bojkovic můžete využívat tyto rychlíky, jejich použitím dojde naopak ke zkrácení doby, i když je v Újezdci nutný přestup,“ napsal Kučera v písemnosti, kterou má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici.

„Příště chceme být u toho“
Změna jízdních řádů je teoreticky možná letos v květnu, zatím to ale na úpravu nevypadá. „Jde o technicky velmi náročný proces. I když si tisíce lidí přejí změnu, obávám se, že až do vydání nových jízdních řádů se nic upravovat nebude,“ říká Petr Viceník, jenž na začátku února upozornil na tíživou situaci cestujících náměstka zlínského hejtmana Pavla Botka, nového krajského radního pro dopravu. Kromě popisu dnešní situace ho požádal, aby se už od počátku tvorby změn jízdních řádů zahrnuli do připomínkového procesu také starostové dotčených obcí. „V okamžiku už schváleného generelu veřejné dopravy jsou starostové bezmocní. Stávají se z nich jen terče pro nespokojené občany,“ uvedl Petr Viceník.
Radní Pavel Botek předsedovi mikroregionu Bojkovsko slíbil, že bude „maximálně podporovat efektivní komunikaci a spolupráci s městy a obcemi při tvorbě nových GVD ve prospěch občanů našeho regionu“.
Bude to stačit?

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist