Obce slaví, těžbu štěrkopísku stopl soud

Obce slaví, těžbu štěrkopísku stopl soud
Foto: Ilustrační foto: web  /  Proti vzniku pískovny bojují obyvatelé, obce i další instituce už sedmnáct let.
Uherský Ostroh Zprávy 14 / 03 / 2023

Kauza těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu píše další kapitolu. Krajský soud v Brně totiž vyhověl žalobě několika dotčených obcí a vodárenské společnosti a proměnil v cár papíru rozhodnutí báňského úřadu, který v červnu potvrdil dobývací prostor pro těžbu. Proti vzniku pískovny bojují obyvatelé, obce i další instituce už sedmnáct let.

„Je to určitě dobrá zpráva, ale na druhou stranu předpokládám, že protistrana podá kasační stížnost. Takže nás možná čeká ještě dlouhý boj,“ reagoval na soudní verdikt Vlastimil Kuřimský, starosta Uherského Ostrohu.

Společnost České štěrkopísky usiluje o těžbu na katastru Uherského Ostrohu, v těsné blízkosti hranic s Moravským Pískem, u odlehčovacího kanálu Nová Morava. „Jde asi o padesát hektarů pozemků, které jsou dnes zemědělsky obdělávané,“ uvedl Kuřimský.

I když je největším strašákem znečištění nedalekého zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí, srpnová žaloba Ostrožanů mířila jiným směrem. „Na soud jsme se obrátili kvůli nesouladu záměru s územním plánem. Obavy z ohrožení zdroje pitné vody řešily žalobou vodárny,“ potvrdil starosta. Společně s Uherským Ostrohem se k žalobě připojily ještě Jihomoravský kraj, Hodonín, Kyjov, Moravský Písek a další obce.

Soudní senát zpochybnil znalecké posudky, které se zabývají dopady těžby právě na zdroj pitné vody. Označil je v některých pasážích za nevěrohodné, zaujaté a expresivní. Soud tak doporučil vypracování nového posudku znalcem, kterého určí správní úřady, nikoliv zainteresované strany.

Společnost České štěrkopísky každopádně opakovaně tvrdí, že těžba je bezpečná. „Rozsudek je prohrou pro všechny, protože ani po osmnácti letech není jasné, jestli se u Uherského Ostrohu bude těžit, či nikoliv. Bavíme se přitom o surovině, kterou je možné získat jen těžbou, v regionu jí přitom je už nyní kritický nedostatek,“ reagoval Petr Dušek, mluvčí těžařské společnosti, která se opírá o zkušenosti s bezproblémovou težbou u zdrojů pitné vody v jiných lokalitách. „Soud rozhodnutí Českého báňského úřadu zrušil kvůli nedostatkům v odborné, rozsáhlé a složité dokumentaci, aniž by přisvědčil mnoha argumentům odpůrců těžby o údajném ohrožení zdroje pitné vody. A navíc naznačil, že i těžené ložisko štěrkopísku o šířce 620 metrů by samo o sobě mělo být dostatečnou ochrannou bariérou jímacích vrtů,“ tvrdí Dušek s tím, že další kroky společnost podnikne až po doručení písemného vyhotovení rozsudku. „Až se s ním důkladně seznámíme, zvážíme další procesní postup,“ potvrdil.

Je ale více než pravděpodobné, že společnost využiji kasační stížnosti.

Tagy článku

TOPlist