Obchvat Těšova a Újezdce sníží denní zátěž o 3 250 aut

Obchvat Těšova a Újezdce sníží denní zátěž o 3 250 aut
Foto: ilustrační foto
Těšov, Újezdec u Luhačovic Zprávy 19 / 08 / 2015

Ale kdy a za kolik?

Na 9 100 vozidel denně projede v obou směrech od okružní křižovatky u brodského pivovaru k místním částem Těšov a Újezdec. Z toho zhruba 5 380 aut se objeví na vjezdu a výjezdu směrem na Luhačovice.
Všechna čísla se sice vztahují k loňskému průzkumu, ale letošní statistika nemůže být po dlouhodobých zkušenostech místních jiná. Tedy dost na to, aby nezůstalo jen u investičního záměru, ale aby se obyvatelé těžce zkoušených okrajových částí Uherského Brodu skutečně dočkali silničního obchvatu.
„Na dokument, který detailně popíše situaci a stane se podkladem pro konkrétní projekt, jsme dlouho čekali. Teď je investiční záměr na obchvat Újezdce a Těšova, což v technické řeči znamená přeložky silnic II/490 a II/495, tady,“ říká Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. „Každý, kdo po této silnici někdy jel, tak ví, jak je přetížená. Lidem zde dokáže výrazně ulevit jedině obchvat.“
Předpokládá se, že nová odlehčovací cesta by každodenní intenzitu dopravy ve městě dokázala snížit o nejméně 3 250 vozidel. Nemluvě o příznivém vlivu na životní prostředí, snížení hlukové zátěže a lepší bezpečnosti provozu.
Zastupitelé už dali záměru zelenou, nyní nastává čas na zajištění financí. „Realizace akce patří mezi podporovaná napojení na Transevropskou dopravní síť, na která je možné až do roku 2020 žádat o dotační prostředky z Evropské unie, konkrétně za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2020 je konečný termín pro podání žádosti o dotaci, která pak bude muset být vyčerpána do roku 2023,“ říká Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu.
Kolik si odlehčovací trasa vyžádá peněz, na to ještě dnes přesná odpověď neexistuje. Jisté je pouze to, že výsledná částka bude v řádech stovek milionů korun.
„V případě dokončení celého vnějšího jihovýchodního obchvatu Uherského Brodu předpokládáme převedení tranzitní odpravy mimo město na tento vnější okruh. To by významně přispělo k odlehčení zejména centrální oblasti města, především ulicím Dolní Valy, 26. dubna a Šumická,“ přibližuje místostarosta Jan Hrdý, který má dopravu v kompetenci. „Obchvat bude sloužit především jako odklon dálkové dopravy směrem na Luhačovice a Zlín mimo zastavěnou část Uherského Brodu.“
A jak by měl obchvat vypadat? Podle studie, která vznikla na konci loňského roku, má navržená trasa vést převážně zemědělsky obdělávaným územím. „Záměrem je vybudovat nové silniční spojky mezi současnou silnicí II/490 v oblasti Újezdce, kde by se odbočovalo ke kolibě U Luxů. Cesta by pak následně vedla jižním směrem do oblasti před soutokem Luhačovického potoka s řekou Olšavou. Tady by se napojila na současný průběh silnice II/495 ve směru z Uherského Brodu do Šumic,“ popsal trasu místostarosta Jan Hrdý.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist