Obec chybovala, referendum o pozemku doprovodí krajské volby

Obec chybovala, referendum o pozemku doprovodí krajské volby
Foto: ilustr., sal
Podolí Zprávy 06 / 09 / 2016

O osudu „žhavého“ pozemku v nadregionálním biocentru Hluboček rozhodnou obyvatelé Podolí v místním referendu, které doprovodí volby do krajského zastupitelstva (7. a 8. října). Takový je pravomocný verdikt brněnského krajského soudu, který tím vyhověl návrhu přípravného výboru! Obec si může podat kasační stížnost, která však nemá odkladný účinek.
„Petici za vyhlášení referenda podepsalo 257 lidí (více než třetina oprávněných voličů - pozn. autora), teď jsme všichni nadšení. I když přiznávám, že nás rozhodnutí krajského soudu nepřekvapilo. Věděli jsme, že jsme v právu,“ komentovala soudní vítězství Eva Trávníčková, zmocněnkyně přípravného výboru pro konání místního referenda.
Co jej vedlo k zalarmování soudu? Ortel zastupitelstva, které sice referendum posvětilo (poměrem hlasů 6:3), včetně čtyř navrhovaných otázek, změnilo ale jeho termín ze 7. - 8. října na 17. září. „Ze zákona musí zastupitelé referendum vyhlásit nebo odpovědět na otázky. Jenže u nás udělali záměrně obojí, aby přípravný výbor zmátli, a co je hlavní, o vyhlášení ani zodpovězení otázek nás neprodleně neinformovali, jak jim nařizuje zákon. I termín vedení obce změnilo záměrně, aby byla menší účast než při souběžném konání krajských voleb,“ je přesvědčená Trávníčková. A soud byl stejného názoru. „Neexistují žádné faktické ani právní důvody odchýlení se od racionálního návrhu přípravného výboru konat referendum v termínu krajských voleb, které nepochybně skýtají záruku mnohem vyšší účasti občanů,“ uvedl v odůvodnění usnesení Milan Procházka, předseda senátu, podle kterého spojení voleb a referenda posiluje a umožňuje faktickou realizaci politického práva ve smyslu Listiny základních práv a svobod. „Usnesení respektujeme a podle toho přizpůsobíme náš postup,“ reagoval Jaromír Hastík, starosta Podolí.
Soudním vítězstvím ale přípravný výbor nekončí, ještě je připravený napadnout prodej 28 m2 pozemku 4328/2 v biocentru Hluboček, jehož osud byl impulsem k vyhlášení místního referenda. „Je zvláštní, že jeho prodej zastupitelé posvětili těsně před schválením konání místního referenda, ve kterém mají lidé rozhodnout, jestli má inkriminovaný pozemek či jeho části zůstat v majetku obce,“ kroutí hlavou Trávníčková. Osmadvacet metrů čtverečních podle zápisu zastupitelstva koupí za 3 920 korun jedna ze zastupitelek, která pro obchod rovněž hlasovala. Kdyby ne, hlasování skončilo nerozhodně 4:4. V katastru nemovitostí však zatím jako majitelka nefiguruje. „Prodej pozemku schválilo už dubnové zastupitelstvo, v červenci tak přijalo jen nezbytné doplňující usnesení,“ reagoval starosta Hastík. Pravdou je, že zastupitelé skutečně prodej posvětili, ale část pozemku nebyla jednoznačně specifikována, což ostatně dokládá i skutečnost, že obec zaplatí i geodetické zaměření pozemku. Na nesrovnalosti ostatně poukázalo i ministerstvo vnitra.
V Podolí tak atmosféra houstne dál, po nočním odvolání starostky a místostarostky zůstává obec rozdělená na dva tábory. Lidé pořádají demonstrace, zaplavují schránky letáky a žádají předčasné volby. Naději vkládají do policie, vyšetřující údajný dotační podvod, a ministerstva vnitra, u kterého odvolání „svých“ žen napadnou.

autor: PETR ČECH
TOPlist