Obec má obavy, hrozí trestním oznámením

Obec má obavy, hrozí trestním oznámením
Boršice Zprávy 11 / 02 / 2016

Boršice obchází strašák ukládání nebezpečného odpadu v silážních žlabech bývalého areálu zemědělského družstva. Společnost Reomap z Kroměříže totiž aktuálně usiluje o povolení k jeho ukládání a zpracování, což v obci vzbuzuje obavy z kontaminace půdy a spodních vod. Majitel společnosti je však považuje za zveličené a nepodložené.
„Uděláme všechny kroky, abychom zprovoznění dekontaminačního zařízení zabránili, jednou z možností je i podání trestního oznámení pro ohrožení životního prostředí,“ prohlásil Roman Jílek, starosta Boršic, kterému silážní žlaby přidělávají vrásky už léta. Aktuálně je však prohloubila žádost kroměřížské společnosti o vydání povolení ukládat a zpracovávat odpady v silážních žlabech. I když Zlínský kraj loni řízení zastavil, firma uspěla s odvoláním u ministerstva životního prostředí. „Kraji vytklo, že žadateli nedal kuchařku, jak má při žádosti postupovat, což se mi zdá podivné,“ kroutí hlavou Jílek. „Krajský úřad nepostupoval procesně správně, zjednodušeně řečeno po předchozím přerušení zastavil řízení, aniž by žadateli řádně identifikoval, co vše má žadatel doplnit,“ potvrdila Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí. Krajský úřad tak společnosti dal lhůtu do konce března, aby žádost předložil v souladu s platnou legislativou.
Jestli těžká technika začne pod Buchlov navážet nebezpečné odpady, rozhodnou zkoušky těsnosti silážních žlabů. „Zkoušky jsou platné do dubna 2016, naposledy se prováděly v roce 2011,“ uvedla Roubíčková. „Obnovení provozu zařízení pro biodegradaci kontaminovaných zemin je bez nových zkoušek těsnosti vyloučené,“ dodala Renata Janečková, mluvčí Zlínského kraje. Obec má o propustnosti silážních žlabů jasno. „Zkoušky nemůžou projít, pod to se nikdo nepodepíše. Když ano, ohrozí spodní vody, potažmo potok Dlouhá řeka i řeku Moravu, takže ihned podáme trestní oznámení,“ zopakoval starosta Jílek. Stavební úřad v Boršicích přitom silážní jámy zkolaudoval jako dekontaminační středisko už v roce 2000, když posoudil nejen jejich těsnost, ale i potenciální riziko kontaminace okolních pozemků.
„Zkoušky proběhly už několikrát a vždy s kladným výsledkem. Silážní žlaby se skládají z několika vrstev, případné drobné povrchové poškození nejvrchnější vrstvy, třeba částečně vydrolený beton, nemusejí a nemají vliv na funkčnost žlabu jako celku,“ vzkázal do obce Zdeněk Krč, majitel společnosti Reomap, podle kterého případný průsak nežádoucích látek monitorují dva vrty. „Pravidelně a s vysokou četností z nich odebíráme vzorky, u kterých provádíme rozbor. Ještě nikdy nebyly zaznamenány žádné odchylky od běžných stavů, obavy obce tudíž považuji za zveličené a nepodložené,“ zdůraznil Krč, který už podniká kroky k provedení nových zkoušek.
V Boršicích podle něj skončí pouze krajským úřadem schválené odpady, jejichž výčet je součástí žádosti a provozního řádu. O jaké množství ročně půjde, ale neprozradil. „Samozřejmou snahou je návratnost investice do zařízení a z toho jasně vyplývá množství navezených odpadů,“ reagoval Krč.

autor: PETR ČECH
TOPlist