Objev! O mostu ze 16. století neměli archeologové ponětí

Objev! O mostu ze 16. století neměli archeologové ponětí
Foto: ceh  /  Archeology překvapily masivní pískovcové hranoly, které zřejmě sloužily jako pilíře původního mostu přes Salašku.
Velehrad Zprávy 30 / 07 / 2013

Archeologové odkryli ve Velehradě masivní pískovcové hranoly, které zřejmě sloužily jako pilíře původního mostu přes Salašku ze 16. století. O jeho existenci přitom až do minulého týdne neměli ani ponětí. Na nejstarším dochovaném vyobrazení cisterciáckého kláštera z roku 1667 most totiž chybí...
„Je to obrovské překvapení, o existenci staršího mostu nejsou vůbec žádné záznamy. Na tesané pískovcové hranoly pokládané přímo na sediment Salašky narazili stavaři po odkrytí nadzemní části ohradní cihelné zdi původního cisterciáckého kláštera,“ komentoval objev Zdeněk Schenk, vedoucí archeologického průzkumu, který provádí olomoucká společnost Archaia a je předvojem plánované výstavby nového mostu na místě demontované panelové lávky.
„Jde pravděpodobně o jeden z pilířů původního mostu, který spojoval cisterciácký klášter se sklepy, ostatně k němu vede cesta přímo od bývalého opatského domu,“ říká Schenk. Pilíř je navíc přesně pod bývalým horním hrádkem, kde v 15. století byla žoldnéřská posádka, a někde v levém břehu údajně ústila i úniková chodba z opatského domu, zachycená už při výzkumu v roce 1906.
Archeologové v ohradní zdi ze 17. století ještě narazili na druhotně zazděný románský článek o 400 let mladší, jeho roli ale zatím neznají. „Zjišťovací sondy děláme i v místě původního opatského domu, na který před sto lety při hledání hrobu svatého Metoděje narazil Jan Nevěřil,“ prozradil ještě Schenk. Jeho tým se proto může pochlubit i dalšími neméně zajímavými drobnými nálezy, za zmínku určitě stojí jednostranný haléř Ladislava Jagelonského ražený kolem roku 1480 v Kutné Hoře nebo stříbrná mince Ferdinanda I. Habsburského z období 30leté války ražená v Korutanech. „Unikem je nález olověné plomby s pečetí jednoho z opatů velehradského kláštera, kovové vazby církevních knížek a soubor zlomků pozdně středověké keramiky s výjevy doby,“ zdůraznil Schenk. Na jednom je vyobrazená turnajová scéna a na dalším sokolník na koni, který má v jedné ruce loveckou trubku a na druhé mu sedí dravec.
Jelikož se objevené historické renesanční zdivo nachází přímo v místě plánované pilotáže nového mostu, stavaři teď musí ve spolupráci s památkáři zvolit další co nejšetrnější postup prací.

autor: PETR ČECH
TOPlist