Objev: Potomci Jana Jetřicha z Kunovic sedí na evropských trůnech!

Objev: Potomci Jana Jetřicha z Kunovic sedí na evropských trůnech!
Foto: archiv  /  Jan Jetřich z Kunovic
Kunovice Zprávy 01 / 04 / 2016

Cenný střípek do mozaiky bohaté historie Kunovic, které se letos „dožívají“ 820 let, zasadil Radomír Vlk ze Zlína. Když pátral po předcích a sestavoval rodokmen, narazil na překvapivou informaci o Janu Jetřichovi z Kunovic. Jeho potomstvo totiž sedí na evropských trůnech!
„Jedna z mých prabáb z 18. století pocházela ze zchudlého rodu Hejdů z Lichnova a Nové Cerekve. A Machna z Nové Cerekve se stala manželkou Jana staršího ze Žerotína, zvaného Bohatý, který byl pokrevním předkem Jana Jetřicha z Kunovic. Když jsem pátral dál po jeho rodině, spadla mi brada. Jetřichovy dcery se totiž vdaly natolik perspektivně, že jejich potomstvo panuje na evropských trůnech,“ svěřil se vedení kunovické radnice Vlk.
O významu rodu pánů z Kunovic nejen pro město na Olšavě, ale i řadu dalších měst a obcí na Moravě existuje dostatek informací, ale už méně známé jsou jejich osudy po nuceném odchodu z vlasti a ztrátě veškerého majetku. Stalo se tak v roce 1619, kdy se Jan Bernart, jeden z nejbohatších moravských šlechticů, přidal k části domácí šlechty vzbouřené proti císaři Ferdinandu II. Ten však po vítězné bitvě na Bílé hoře prahl po pomstě, a tak Jan Bernart už roku 1621 uprchl do exilu, v září 1622 byl odsouzen ke ztrátě cti, hrdla i svých statků. Zkonfiskovaný majetek pak získal kníže Gundaker z Lichtenštejna. Bernart dožil v exilu, kde umřel v roce 1624, a páni z Kunovic se do původní vlasti už nikdy nevrátili. Společenské postavení i vliv si však vydobyli zpět.
Bernartův syn Jan Jetřich byl tajným radou, předsedou vlády lantkrabství Hessensko-Kasselsko a roku 1684 byl povýšen na říšského hraběte. Z jeho manželství vzešlo pět dcer a jeden syn. Karel, říšský hrabě von Kunowitz, však brzy umírá a rod pánů z Kunovic vymřel po meči. Z urozené společnosti se však jejich krev nevytratila, o což se postaraly dvě dcery Jana Jetřicha.
Charlotte Amalie z Kunovic se provdala za Philippa Karla, hraběte zu Erbach-Fürstenau, a jejich rodová linie se dnes objevuje v královských rodinách Švédska, Dánska, Norska, Velké Británie i Severního Irska. Juliana Luisa z Kunovic přivedla na svět pět dětí, jejich rodová linie dnes končí v královských a panovnických rodech Holandska, Španělska, Belgie, Lichtenštejnska či Lucemburska. Ironií osudu je, že dnešní potomci Jana Bernarta jsou spřízněni s někdejším rodem Habsburků, kteří stáli za jeho exilem... „I když se fakticky jedná o dění za hranicemi vlasti, objev Radomíra Vlka je dalším potvrzením bohaté historie Kunovic,“ říká starostka Ivana Majíčková. „Vědomí, v kolika vznešených rodinách dnes ještě kolují byť jen kapičky krve moravského rodu pánů z Kunovic, je pro mne, jako hrdou Kunovjanku, velmi příjemné,“ dodala starostka.
Čtyřmetrový panel s grafickým zobrazením rodokmenu potomků Jana Jetřicha z Kunovic brzy ozdobí areál Panského dvora.

autor: PETR ČECH
TOPlist