OBJEV: Sklepení školy ukrývalo zlato i nůž z 9. století!

OBJEV: Sklepení školy ukrývalo zlato i nůž z 9. století!
Foto: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti  /  Na archeology čekalo v podzemí umělecké školy několik překvapení.
Uherské Hradiště Zprávy 15 / 11 / 2017

I když záchranný archeologický výzkum ve sklepení Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, která prochází totální rekonstrukcí, ještě není u konce, archeologové hlásí několik významných nálezů. Od kostěných šídel, přeslenu přes železný nožík až po zlatý náramek. A navíc „navštívili“ až 9. století…
Demoliční práce ve sklepních prostorech se zastavily 16. října po odstranění betonových podlah, které ukrývaly archeologické situace. Úkolem archeologů je především ověřit středověký a novověký vývoj městské parcely, na které „zuška“ stojí. „Už po začištění terénu se ale ukázalo, že dochované situace jsou mnohem starší. Nejmladší svrchní vrstvy datujeme do druhé poloviny 13. století, tedy do období založení Uherského Hradiště. Ale pod nimi jsme narazili na období Velké Moravy,“ prozradil Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie uherskohradišťského Slováckého muzea.
Za doby Velké Moravě bylo všechno jinak než dnes. V první polovině 9. století se plocha výzkumu nacházela na hraně vodního toku, kterým byl pravděpodobně protkán celý ostrov sv. Jiří (dnešní historický střed města - pozn. autora). Archeologové při výzkumu zachytili břeh v délce zhruba patnácti metrů, který byl na několika místech zpevněn drobnými kůly, což dokládají zachovalé kůlové jamky a vyhnilá dřeva. Ve druhé polovině 9. století došlo k zanesení vodního toku. „Ale samozřejmě máme i důkazy o lidské aktivitě, narazili jsme na několik ohnišť, drobnou pícku, řadu drobných kůlů souvisejících s drobnými oplocenkami i masivní otesané kůly, které jsou pozůstatky větších nadzemních staveb,“ prozradil Chrástek, který se pochlubil i velkým množstvím nálezů. Většinu z nich představují zvířecí kosti, reprezentující kuchyňský odpad, a fragmenty keramiky. „K nejzajímavějších patří kostěná šídla, přeslen, kostěná zdobená zděř, železný nožík nebo šipka. Nejdůležitějším nálezem je pak část železné ostruhy a náramek ze silného zlatého drátu, které poukazují na přítomnost velkomoravské nobility. Oba předměty pocházejí z vrstvy, kterou předběžně datujeme do první poloviny devátého století,“ zdůraznil Chrástek. Ve vrstvách datovaných do druhé poloviny 9. století jsou pak zjevné zlomky malt, které dokládají přítomnost zděné stavby v blízkém okolí.
„Výzkum je ale zatím v polovině a na jednoznačné závěry je proto ještě brzy, počkejme na jeho ukončení a vyhodnocení nálezů,“ uzavřel Chrástek.

autor: PETR ČECH
TOPlist