Objevy v Brodě. Středověký opasek, gotický sklep a zbytky schodiště

Objevy v Brodě. Středověký opasek, gotický sklep a zbytky schodiště
Foto: archiv Slováckého muzea
Uherský Brod Zprávy 09 / 08 / 2016

Záchranný výzkum v Uherském Brodě, který se v Moravské ulici uskutečnil kvůli chystané výstavbě nového polyfunkčního domu, má překvapivé výsledky. Archeologům se v ulici Moravská podařilo zdokumentovat středověký i novověký vývoj parcely, která stojí poblíž jedné z hlavních přístupových bran do města. „Počátky osídlení tady sahají až do druhé poloviny 13. století. V období vrcholného středověku, tedy až do závěru 15. století, zde postupně stálo několik dřevo-hliněných domů se zahloubenými suterény,“ informoval Jaroslav Bartík, archeolog Slováckého muzea.
Jeden ze suterénů vydal cenné nálezy včetně koženého opasku, pozůstatků do jílu vysekaných schodů a dochované výdřevy stěn z masivních kůlů a prkenných desek.
Archeolog Bartík považuje za mimořádně cenný pozůstatek pozdně gotického sklepa s částečně dochovaným portálem a kamenným schodištěm. „Z období raného a vrcholného novověku stojí za zmínku především torza několika pyrotechnických zařízení vyzděných buďto z kamenů a cihel, nebo z nepálených kotovic. Nejméně jeden z těchto objektů můžeme s jistotou interpretovat jako zbytky vypalovací komory keramické pece,“ uvedl Bartík.
Kromě zlomků keramických nádob a zvířecích kostí se podařilo zachránit i mince, drobné špendlíky nebo mosazný mincíř. „Za unikátní můžeme bezpochyby označit nález koženého, probíjením zdobeného opasku, který představuje jeden z mála dochovaných kožených artefaktů v historickém jádru Uherského Brodu,“ dodal Bartík.
Všechny nálezy nyní čeká další prozkoumání v laboratořích Slováckého muzea.

TOPlist