Odešel první porevoluční starosta Jiří Veselý

Odešel první porevoluční starosta Jiří Veselý
Foto: archiv MÚ Uh. Brod  /  Jiří Veselý
Uherský Brod Zprávy 30 / 06 / 2014

Jako blesk z čistého nebe zasáhla všechny Broďany zpráva, že v pátek 13. června 2014 odešel ve věku 77 let Jiří Veselý.
Záběr jeho aktivit a koníčků byl velmi obsáhlý a pestrý. Věnoval se astronomii, hudbě a sborovému zpěvu, řezbářství a společenskému dění vůbec.
Jiří Veselý se narodil 6. ledna 1937 v Uherském Brodě. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti (na brodské se z náboženských důvodů nedostal) studoval ČVUT, fakultu elektro-silnoproud. Po promoci se vrátil od rodného města a nastoupil do Letu Kunovice jako pracovník vývojového oddělení. Oženil se zde s Marií Pančochovou, se kterou měl později tři děti.
Od mládí se věnoval hudbě, učil se hře na violoncello, u svého strýce prof. E. Háby získal první znalosti v oboru dirigování. Ty využil v dirigování brodského chrámového sboru, který zpíval především o Vánocích, Velikonocích a dalších církevních svátcích. Byl dlouholetým členem Pěveckého sboru Dvořák, Komorního sboru Dvořák a do roku 2008 druhým dirigentem. „Jeho nádherná basová sóla umocňovala naše koncerty a jsme moc rádi, že některá byla zaznamenána na CD pro vzpomínku. Jeho průvodní slovo při uvádění koncertů bylo vždy pečlivě připravené a protkané nějakým příběhem, což přispívalo k dobré atmosféře večera,“ vzpomíná na jeho působení v PS Dvořák jeho tajemnice Irena Koubová.
Dalším oborem, kterému se Jiří Veselý věnoval již od mládí, byla astronomie, ke které ho přivedl prof. Stindl. Ukázal svým studentům projekt hvězdárny v Hradišti. To byl impuls k založení astronomického kroužku v Brodě, protože brodští studenti si řekli, že když může stát hvězdárna v Hradišti, může být i v Brodě. Jiří Veselý vzpomínal, že si vypůjčili si binar (vojenský dvojitý dalekohled) ze školy na Mariánském náměstí a pozorovali  s ním Měsíc, Jupiter a Saturn. „Jiří mi vyprávěl, proč stojí hvězdárna zrovna na severním okraji města. V úvahu přicházela dvě místa, jedno bylo v údolí pod hvězdárnou, další pak u dnes stojící repliky kapličky sv. Václava. Zdálo se, že toto místo je ale pro návštěvníky moc daleko. Rozhodnutí padlo na místo, kde dnes stojí hvězdárna, kolem vedla  polní cesta, tenkrát ne tak široká.  Hvězdárna byla budována za pomoci stavebního učiliště. V roce 1959 postavili hrubou stavbu. Původně to mělo být kamenné skladiště pro dalekohledy. V tu dobu je pozval závodní výbor ze Zbrojovky a nabídl jim, aby se zařadili mezi kroužky, že po jedné stavbě ve Zbrojovce zůstalo hodně materiálu a nářadí. Bylo rozhodnuto o stavbě budovy 10 x 5 m. Nad místem dnešní kanceláře měla být kopulka, byl udělán základ pro pilíř dalekohledu, je tam zabetonovaný v zemi. Nakonec byla navrženo postavit kopuli větší, třímetrovou, vedle budovy. Tak bylo po mnoha diskuzích rozhodnuto. Hvězdárna se začala stavět na podzim 1958 a 24. září 1961 se otevřela,“ popisuje Rostislav Rajchl počátky hvězdárny, u nichž byl výraznou osobností Jiří Veselý. Po otevření zde Jiří Veselý pracoval jako její dlouholetý vedoucí a věnoval se práci s mládeží v astronomických kurzech. Mnozí, kteří prošli jeho rukama, se astronomii věnují dodnes nebo pracují v příbuzných oborech. Byl pyšný, a dával to často k dobru, že brodská hvězdárna je jedna z mála, kterou navštívil i kosmonaut - Eugen Cernan, poslední muž na Měsíci, John Blaha, který obsluhoval mikroakcelerometr (přístroj české konstrukce, jehož spoluautorem byl Radek Peřestý, absolvent kurzů J. Veselého), byl tady také československý záložní kosmonaut Oldřich Pelčák. Pravidelně sem dojížděl Jiří Grygar.
Jiří Veselý také propojil lásku k astronomii a k hudbě pořádáním literárně-hudebních večerů na hvězdárně.
Po revoluci v roce 1989 však nabral jeho život zcela jiný směr. Kandidoval v prvních svobodných komunálních volbách za lidovce a dostal se až na post starosty města. V dalších volbách v roce 1994 svou funkci obhájil, když získal největší počet hlasů (2 812) ze všech kandidátů. Starostou byl do roku 1998. Za jeho vedení byly navázány první oficiální styky s holandským Naardenem. První setkání představitelů obou měst, které spojuje osobnost J. A. Komenského, se uskutečnilo na holandském velvyslanectví v Praze. V říjnu roku 1991 pak byla podepsána první dohoda o spolupráci. Z holandské strany do vzájemných vztahů vstoupila nadace Stichting Naarden - Uherský Brod, z české strany se vše odehrávalo na půdě radnice a prostřednictvím členů rady města pod vedením starosty Jiřího Veselého. Po ustavení Spolku Uherský Brod - Naarden v roce 1994 se Jiří Veselý stal aktivním členem jeho výboru.
Výrazem ocenění této práce bylo udělení pamětních medailí města Naardenu Jiřímu Veselému a Ireně Koubové. Převzali je v roce 1999 při slavnostním zasedání městského zastupitelstva na historické radnici.
Dalšího ocenění se mu dostalo v rodném městě. V roce 2005 mu byla udělena Cena města, a to za celoživotní dobrovolnou práci v oblasti astronomie, práci s mládeží, řezbářství a působení v pěveckém sboru.
Ani po ukončení své funkce starosty ale nepřestal na radnici pravidelně docházet. Jednou týdně sem chodil za svou další zálibou, a to za astronomickými hodinami Vilibalda Růžičky. Tyto hodiny, které můžeme směle nazývat orlojem, byly od roku 1972 majetkem astronomického kroužku. Jiří Veselý byl iniciátorem jejich složité rekonstrukce a od roku 1997, kdy zdobí první patro brodské radnice, se stal jejich správcem. Příkladně se o toto časoměrné zařízení staral, natahoval je, zapisoval každý týden pečlivě údaje astronomické rovnice a deklinace Slunce. Podílel se také na vzniku krátkého filmového dokumentu o astronomických hodinách a orlojích Uherskobrodska.
Kromě těchto aktivit si našel čas i na řezbářství. Často jsme to mohli vídat v muzeu, kde předváděl své umění. Byl členem spolku betlemářů a jeho charakteristické vyřezávané betlémy zdobily mnoho výstav doma i v zahraničí. Uherskému Brodu vyřezal a věnoval sošku sv. Václava, která je umístěna ve stejnojmenné znovuobnovené kapli nad městem.
Jiří Veselý se hluboce zapsal do historie města. Čest jeho památce. 

autor: ELEN SLADKÁ, autorka je mluvčí města Uh. Brod
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace