Odpad z Vések a Míkovic už čistí ve městě

Odpad z Vések a Míkovic už čistí ve městě
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 23 / 10 / 2015

Vésky a Míkovice, místní části Uherského Hradiště, už životní prostředí neohrožují. Radnice je totiž po sedmiletém snažení „odstřihla“ od nedostačující čističky ve Véskách a napojila na centrální čistírnu odpadních vod. Akce si vyžádala 26,8 milionu korun. „Dostavbou kanalizační sítě a odkanalizováním venkovských částí aglomerace Vésky, Míkovice dochází k výraznému zlepšení podmínek životního prostředí města i jeho okolí a také k eliminaci rizika kontaminace podzemních a povrchových vod,“ zdůraznil Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Odpadní vody z místních částí byly doposud jednotnou kanalizací svedeny do ČOV ve Véskách, která ovšem neplnila funkci spolehlivě. „Trvale překračovala požadované koncentrační a bilanční hodnoty vypouštěného znečištění, které stanovuje vodohospodářský orgán,“ potvrdil Blaha.
Uherské Hradiště usilovalo o napojení Vések a Míkovic na centrální čistírnu, která disponuje dostatečnou kapacitní rezervou, už od září 2008, jenže dvakrát se marně pokoušelo o získání dotace. Ve frontě žadatelů uspělo až na třetí pokus v roce 2013. Stavba byla zahájena loni v září, ukončena v květnu. Aktuálně probíhá zkušební provoz, s ostrým startem se počítá od 1. ledna. Projekt si vyžádal 26,8 milionu korun, 16,3 milionu doputovalo na účet města z Evropské unie. „Stavbou jsme zároveň vytvořili podmínky pro připojení sousedních obcí Podolí a Popovice,“ poznamenal Blaha s tím, že aktuálně probíhá veřejná zakázka na provozovatele kanalizace a souvisejících objektů ve vlastnictví města.

TOPlist