Odpadky z Brodska se mají vozit až do Brna

Odpadky z Brodska se mají vozit až do Brna
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 11 / 11 / 2016

O likvidaci odpadu z většiny míst Brodska, který zatím končí na skládce Prakšická, by se v blízké budoucnosti měla postarat brněnská spalovna. Obří skládka v kopcích nad městem se plní v tempu 40 tisíc tun ročně, a do chvíle, kdy se naplní po okraj i její poslední část, zbývá posledních osm let. I když do roku 2024 uplyne ještě spousta času, město se otázkou „jak dál“ zabývá už dnes. Jednou z variant řešení je stavba vysokokapacitní odpadové haly a svoz do spalovny v Brně.
Problematiku dalšího nakládání s odpadem, kterou města řeší v rámci ORP (obce s rozšířenou působností), řešili radní už v dubnu.  
Co se dá očekávat? V tuto chvíli si město nechalo zpracovat studii s názvem Strategie svozu a nakládání s komunálním odpadem v ORP Uherský Brod po ukončení skládky TKO Prakšická. „Jedná se o dokument, který je pro strategii svozu v ORP klíčový. A protože se jedná o strategický dokument, je nutné jej prodiskutovat nejprve na radě města. Se závěry už byli seznámeni starostové okolních obcí. Po jednání městské rady se stanoví další postup. Budeme také iniciovat jednání se společností Rumpold, která skládku provozuje. Jestli se bude stavět hala, nebo bude použité jiné technické řešení, to není v tuto chvíli aktuální,“ poodkrývá plány David Surý, místostarosta Uherského Brodu.
Kde se v regionu vyprodukuje nejvíc odpadu na jednoho obyvatele, takové statistiky si město Uherský Brod ani správci odpadu nevedou.
„Pokud jde o produkci směsného komunálního odpadu v tunách u jednotlivých obcí za rok 2014, tady je z dostupných statistik patrné, že nejvíce odpadu vyprodukují Bojkovice. Z obcí jsou pak na předních místech Nivnice nebo Strání. Je přitom jasné, že množství vyprodukovaného odpadu přímo souvisí s počtem obyvatelstva. Je také nutné upozornit, že metodika, která sleduje množství vyprodukovaného odpadu, není jednotná,“ poznamenal místostarosta Surý.


Kdo vyprodukuje za rok nejvíc odpadu
(směsný komunální odpad v tunách, údaje z roku 2014)

Uh. Brod  2771,439
Bojkovice   992,573
Nivnice        644,147
Vlčnov     589,92
Dolní Němčí  557,99
Strání-Květná 541,287
Bánov       416,12
Starý Hrozenkov 254,123
Šumice     353,979
Suchá Loz   212,754

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist