Odpady budou řešit společně

Odpady budou řešit společně
Foto: zde  /  Chtějí sběrný dvůr - Takto otevírali jeden ze současných dvou sběrných dvorů ve Veselí nad Moravou. Třem obcím z Ostrožska by stačil jeden společný.
Ostrožská Nová Ves Zprávy 11 / 03 / 2010

Zásadní problém kam s odpady, které nepatří do běžného kontejneru, řeší hned trojice obcí z mikroregionu Ostrožsko. Plánují proto výstavbu centrálního sběrného dvora a několika sběrných míst. Plán je nyní ve stadiu investiční studie, samotná realizace se předpokládá přibližně za dva roky.
„Potřebné pozemky i investiční studii již máme. Nyní připravujeme výběrové řízení na projektanta a poté se můžeme posunout dál. Sběrný dvůr nám zde výrazně chybí a stejně tak tomu je i v Uherském Ostrohu a v Ostrožské Lhotě. Dvůr proto hodláme vybudovat ve vzájemné spolupráci, přičemž v Ostrohu a Lhotě by byla připravena sběrná místa,“ uvedl místostarosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek.
Vybudování sběrného dvora má být přínosem nejen pro obyvatele, ale i pro podnikatele. „Po jeho vybudování dojde k výraznému zefektivnění v nakládání s odpady,“ je přesvědčen starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk, který předpokládá sběrné místo v jeho městě v lokalitě Pastruh.
Rozpočet zamýšleného sběrného dvora, sběrných míst a techniky se má pohybovat kolem dvaceti milionů korun, což by bylo nad možnosti zúčastněných obcí. Ty proto doufají, že se jim podaří uspět se žádostí o získání dotace z Operačního programu životní prostředí. Podpora by jim totiž mohla pokrýt až devadesát procent všech nákladů. Obce doufají, že se jim vše potřebné podaří zajistit v příštím roce tak, aby dvůr a sběrná místa mohly vybudovat v roce 2012.

TOPlist