Odstraňují bariéry

Odstraňují bariéry
Foto: fab  /  Mizející bariéry - V těchto místech byli Broďané léta zvyklí na schůdky. Jejich odstranění uvítali nejen vozíčkaři, ale i maminky s kočárky.
Uherský Brod Zprávy 09 / 09 / 2008

Připomínky vozíčkářů bere radnice vážně

Řešit problémy méně pohyblivých občanů města se rozhodla radnice v Brodě. Při probíhající postupné výměně chodníků se již počítá jak s vozíčkáři, tak s hůře vidícími lidmi. Radnice připravuje i další počiny, které zjednoduší pohyb po městě. Úředníci úpravy konzultují i se zástupci vozíčkářů.
Město postupuje na základě Národního rozvojového programu mobility z roku 2005, který vypracoval Vládní výbor pro zdravotně postižené spolu s Národní radou zdravotně postižených. „Na základě takzvaných Základních dokumentů tohoto programu jsme vypracovali bezbariérovou trasu po městě. Například nyní realizované přechody jsou prováděny dle tohoto plánu. Počítáme, že bychom měli být s „okruhem“ hotovi už letos,“ informoval brodský místostarosta Pavel Josefík. Všechny úpravy provádí město z vlastního rozpočtu. Prioritou v této oblasti je pro město přechodová lávka přes nádraží. „Ovšem i po zhotovení této lávky a dokončení přechodů bude stále co vylepšovat,“ upozornil Josefík.
   Radnice také před časem jednala s ČSAD Uh. Hradiště o možnosti pořízení bezbariérového nízkopodlažního autobusu. V nedávné době také proběhl výzkum, ve kterém občané měli vyjádřit, jakou trasu by pro provoz autobusu považovali za nejvhodnější.
    Snahu radnice podtrhuje i činnost odboru dopravy. „Ve všech stavebních akcích, které se týkají komunikací, vyžadujeme provádění takových stavebních úprav, které umožní bezpečný pohyb také hendikepovaným občanům. Tyto stavební úpravy umožňují bezpečný pohyb jak pro osoby na vozíčku, tak pro osoby nevidomé,“ potvrzuje vedoucí odboru dopravy Jaroslav Prchlík. Dle jeho slov se však jedná o poměrně nákladné stavební úpravy, a proto jsou rozděleny do několika let podle finančních možností radnice. Úřady se snaží změny konzultovat i se samotnými dotčenými občany. Jednou z pravidelných konzultantek je i Broďanka Petra Málková.
„Za poslední dva roky, kdy radnice projevila zájem konzultovat tyto úpravy s vozíčkáři, jsme několikrát prošli celé město a dá se říci, že se nedostatky vcelku daří systematicky a zdárně odstraňovat. Pokud se přesto objeví nějaký problém, vozíčkáři ihned urgují dopravní odbor a společnými silami se jej snažíme v co nejbližším možném termínu odstranit,“ sdělila poznatky ze spolupráce s radnicí Málková. Dle jejího názoru je nutné v budoucnosti vyřešit bezbariérové vstupy do kulturního domu a na sociální odbor. Také přístup do všech bank a k bankomatům není ideální. V podstatě nepřístupná je městská knihovna sídlící hluboko v útrobách Panského domu. Vozíčkáři by také uvítali, aby u stávajících bariérových budov byly alespoň k dispozici funkční zvonky, které zajišťují kontakt imobilních osob s personálem prodejen a institucí. Dalším palčivým problémem jsou funkční toalety pro vozíčkáře v restauracích a institucích. Dle zkušeností Málkové slouží mnohdy jako sklad prádla nebo čisticích prostředků. Přestože zbývá odstranit ještě mnoho překážek, vozíčkáři věří, že spolupráce s městem bude úspěšná jako doposud a povede k pohodlnému zpřístupnění města všem jeho občanům.

TOPlist