Olšava je pod kontrolou, výšku hladiny můžete sledovat on-line

Olšava je pod kontrolou, výšku hladiny můžete sledovat on-line
Foto: ilustr., web - www.meteo-aktuality.blog.cz
Uherskobrodsko Zprávy 11 / 12 / 2014

Stoupá ještě voda? A jak rychle? Hrozí naší obci záplavy? Na všechny tyto a také další otázky spojené s tématem „velká voda“ dokáží dnes už na většině míst, která patří do mikroregionu Dolní Poolšaví, odpovědět internetové stránky všech zúčastněných obcí. K okamžité kontrole situace na Olšavě tak chybí jen několik vteřin. Zkrátka - co nabízí protipovodňová opatření, to si může hravě vyzkoušet každý majitel chytrého telefonu. Varovný a vyrozumívací systém navíc umožňuje i okamžité rozesílání krizových SMS zpráv všem členům povodňových komisí.
„Kromě toho můžeme využívat i bezdrátový rozhlas s napojením na hasiče a centrální evidenci stavu vody. Digitální povodňový plán zobrazuje nepřetržitě hladinoměry s aktuálními údaji. Všechny jsou napojeny na výstražný a hlásný systém. V našem případě mají obyvatelé dvě možnosti - sledovat mohou stavy na Olšavě v Hradčovicích na lávce nebo na Hrabovském potoku. Digitální povodňové plány mají navíc napojení na centrální evidenci v Praze,“ vypočítává výhody Jan Popelka, starosta Hradčovic. „Přímo na obecních webových stránkách můžete ve vyhrazených sekcích sledovat, jak hladina stoupá. Máme okamžité informace a to je ohromná výhoda.“
O projekt z mikroregionu Dolního Poolšaví neměly zájem jen v Podolí a Popovicích. „Starosta Podolí sdělil, že povodně jeho obci nehrozí, a Popovice nejsou bezprostředně možnými záplavami ohroženy,“ vysvětluje Ivana Majíčková, starostka Kunovic a předsedkyně správní rady mikroregionu.
Akce nazvaná Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví přišla na 4,157 milionu, avšak 3,534 milionu zaplatil unijní Fond soudržnosti a dalších 207 884 korun poslal Státní fond životního prostředí.
Spoluúčast mikroregionu za 415 769 zaplatily členské obce poměrnou částkou.
„Při povodni v roce 2010 byla největším problémem špatná informovanost. Věřím, že tímto projektem a díky novému varovnému a výstražnému systému nedojde již k takovým škodám jako tenkrát,“ shrnula Ivana Majíčková.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist