Olšavu zadrží zdi a hráze, možná i nový most

Olšavu zadrží zdi a hráze, možná i nový most
Foto: zdk  /  Jednání o protipovodňových opatřeních na kunovické radnici.
Kunovice Zprávy 22 / 09 / 2016

Dobrá zpráva pro obyvatele Kunovic, žijící podél řeky Olšavy. Povodí Moravy se krůček po krůčku přibližuje k realizaci protipovodňových opatření, která ochrání město před padesátiletou vodou! Aktuálně se už zpracovává projekt pro stavební povolení, výstavba zdí, hrází a zřejmě i nového mostu přijde odhadem na 150 milionů korun.
O protipovodňové ochraně se v Kunovicích mluví už léta. „I když to někomu může připadat zdlouhavé, příprava tak velkého díla není otázkou dnů ani měsíců. Týká se celé řady subjektů, komplikovaně jsme vykupovali pozemky, našli jsme společnou řeč s Povodím Moravy a průběžně řešíme problémy, které se objeví v rámci příprav,“ vysvětlila Ivana Majíčková, starostka Kunovic. Jelikož se už zpracovává projekt pro stavební povolení, je reálné, že se Povodí Moravy brzy postaví do fronty na dotaci z ministerstva zemědělství. „Účelem navrženého opatření je zajištění protipovodňové ochrany zástavby města Kunovice podél toku ohrázováním koryta Olšavy na dvacetiletou vodu. S ohledem na bezpečnostní převýšení ochranných zdí a hrází je pak ochrana zajištěna téměř na padesátiletou vodu,“ prohlásil Petr Chmelař, tiskový mluvčí státního podniku Povodí Moravy, který je investorem akce. Město se podílí poskytnutím potřebných pozemků a zajistí úpravu komunikací podél Olšavy.
Kunovjany před velkou vodou, které si naposledy užili dosytosti v roce 2010, ochrání výstavba nových protipovodňových zdí na pravém i levém břehu (nad koupalištěm - pozn. autora), umístěných na hraně břehu v zeleném pásu nebo v krajnici mezi řekou a přilehlou nábřežní komunikací. „V ulicích Na Řádku a Olšavní až po ulice Ve Strhanci a Potočná vyroste zeď se zábradlím, takže koryto Olšavy se fakticky zvýší a voda se z břehů už snad nevylije,“ doplnila Majíčková.
V Kunovicích se možná dočkají i nového mostu přes Olšavu v části zvané Staroměstská humna, který spojí ulici Na Karmaku se Škrabalkou. Jeho realizace však zatím ještě není definitivní. „Stávající most spojující Olšavní a Na Řádku velkou vodu brzdí, je příliš nízký. Jenže zároveň je na něj poměrně strmý nájezd a jeho zvýšení by znamenalo stavbu komplikovaných nadjezdů a likvidaci nejméně čtyř domů. A proto padla volba na výstavbu nového mostu v příhodnějším místě,“ tvrdí starostka Kunovic. Jenže Povodí Moravy ještě váhá. „Most je předmětem jednání, řešit jestli a v jaké části vyroste, je zatím předčasné. Stejně tak rozebrání původního mostu,“ reagoval Chmelař, mluvčí státního podniku, podle kterého nelze odhadnout ani investiční náklady. Stále totiž dochází k dílčím změnám v technických řešeních. Každopádně původní odhady se pohybovaly kolem 144 milionů korun. Povodí Moravy předpokládá čerpání dotace z ministerstva zemědělství, podíl města by při úspěšné žádosti představoval 15 procent. „Termín zahájení stavby závisí na několika faktorech, od stavebního povolení přes realizační dokumentaci až po výběrové řízení na zhotovitele,“ vzkázal k Olšavě Chmelař.

autor: PETR ČECH
TOPlist