Oltář je jako nový, „pihy“ jsou pryč

Oltář je jako nový, „pihy“ jsou pryč
Foto: sal  /  Kunovický farář Jaroslav Polách je spokojen, barokní oltář z 18. století je znovu jako nový.
Kunovice Zprávy 01 / 03 / 2017

Barokní oltář z 18. století, který je ozdobou chrámu svatého Petra a Pavla v Kunovicích, po tři čtvrtě roku trvajících restaurátorských pracích opět oslňuje věřící. Jeho oprava si vyžádala bezmála 325 tisíc korun, důstojnou tvář oltáři vrátili akademičtí sochaři Jindřich a Tomáš Martinákovi z Uherského Hradiště.
„Oltář už vykazoval různé typy poškození. Menza a retabulum tvořené přírodním mramorem byly znečištěné a měly nepřehlédnutelné drobné mechanické defekty. Konstrukce vrchních dvířek nefungovala a zlacení na obojích dvířkách ve velkém rozsahu smyl zub času až na měděný plech,“ popsal důvody restaurování kunovický farář Jaroslav Polách.
Oltář je podle něj jen částí původního barokního skvostu, který vznikl kolem roku 1760. Jeho sochařská výzdoba se doplňovala v průběhu 20. století. Farní kronika se ostatně zmiňuje o opravě v roce 1912. „… oltář opraven, stůl oltářní vyrovnán, pořízeny nové sochy andělů, podstavce upraveny. Práce provedl sochař Josef Beck z Kroměříže…“ Při další opravě v roce 1967 byl patrně osazen sádrový krucifix. Oltář je z různě barevných přírodních mramorů, plastiky andělů jsou z jemného pískovcového materiálu s monochromní úpravou povrchu, krucifix s trnoží je sádrovým odlitkem.
Restaurátoři otec a syn Martinákovi očistili povrch mramorů, odstranili neautentické nátěry na sochařské výzdobě a hlavicích sloupků tabernáklu, provedli sanaci defektů na plastikách andělů a výměnu dožilých nebo nevhodně použitých materiálů. A na závěr oltář nakonzervovali. Na jejich práce dohlíželi památkáři.
Obnova oltáře stála skoro 325 tisíc korun, kunovická farnost však zaplatila jen necelých 75 tisíc. Z ministerstva kultury totiž získala čtvrtmilionovou dotaci.

TOPlist