„OSA mě přinutila zaplatit za rádio, které dávno nemám“

„OSA mě přinutila zaplatit za rádio, které dávno nemám“
Foto: archiv Kamily Hrňákové  /  Zákaznicím Kamily Hrňákové zní od loňského června už jen „tóny“ fénu, nůžek a holicích strojků. I když rádio v jejím provozu nenajdete, poplatky za něj OSA získala. „Než riskovat soud, tak jsem raději zaplatila,“ konstatovala kadeřnice.
Uherské Hradiště Zprávy 13 / 05 / 2019

Mezi živnostníky se říká, že existují tři jistoty. Smrt, daně a poplatky OSA. Neboť i když prokazatelně ve svém provozu nevlastníte rádio, platit za jeho užívání musíte. Nejde přitom o žádnou zanedbatelnou částku. „Od loňského 12. června ve svém kadeřnictví žádné rádio nebo přehrávač CD nemám, ale roční poplatek ve výši 6 236 korun jsem nakonec zaplatit musela. Chtěla jsem se vyhnout soudu. Samotná bych s velkou společností neměla sebemenší šanci uspět…,“ říká Kamila Hrňáková.
Jak je možné platit za něco, co nevlastníte? Příběh podnikatelky z Uherského Hradiště, která je majitelkou kadeřnického salonu v Otrokovicích, začíná loni na podzim. Kamila Hrňáková tehdy odmítla podepsat hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování. Důvodem byl fakt, že jí Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, známý pod zkratkou OSA, až do října nedoručil smlouvu za rok 2018. „Přesně 12. června 2018 jsem poslala e-mail se žádostí o zaslání smlouvy. Protože mi nikdo neodpověděl, tak jsem usoudila, že bez smlouvy nejsem oprávněna užívat rádio, a proto jsem ho ze svého kadeřnictví odvezla a od té doby ho nepoužívám,“ vysvětluje kadeřnice.
OSA ji pak před vánočními svátky šokovala zasláním smlouvy s tím, že má zaplatit podle podnikatelky ničím nedoloženou částku 3 118 korun, což je suma za půlroční užívání rádia. „Byla jsem postavena před hotovou věc. Dostala jsem k podpisu smlouvu, ze které ani oslovené právničce vůbec nebylo jasné, za co přesně mám zaplatit. Navíc s částkou, kterou považuji za chybně vypočítanou. Takže jsem vše reklamovala,“ pokračuje Kamila Hrňáková.
A upozorňuje, že návrh licenční smlouvy za loňský rok obdržela v době, kdy zákaznicím už rádio dávno nehrálo. „Do 12. června, kdy jsem rádio pustila naposled, jsem přístroj provozovala v dobré víře v souladu s podmínkami licenční smlouvy na rok 2017, a proto jsem požádala o zaslání nové složenky s výpočtem úhrady z ročního poplatku za rok 2017, který byl 2 187 korun. Zpětné účtování poplatku podle sazebníku zaslaného až k poslednímu říjnu 2018 považuji za prokazatelné jednání v rozporu s dobrými mravy,“ je přesvědčena Hrňáková.
OSA vysvětlila navýšení autorské odměny stručně. „OSA z. s. byl počínaje 1. 1. 2018 pověřen společnostmi Intergram, Dilia, OOA-S a OAZA coby jediný kolektivní správce. Proto i nadále trváme na uzavření licenční smlouvy,“ uvedla Andrea Langerová, referentka zákaznického centra OSA.
V poštovní schránce kadeřnice se následně objevilo upozornění, že částku 3 118 korun má zaplatit nejpozději do 31. března. „V opačném případě po Vás budeme nuceni vymáhat zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé autorské odměny ve smyslu § 40 odstavce 4 autorského zákona č. 121/200 Sbírky v platném znění,“ uvedlo Zákaznické centrum OSA. Pikantní je, že „výhrůžná“ písemnost, kterou má redakce k dispozici, je opatřena pouze razítkem, bez čitelného jména pisatele. „Po poradě s právníkem jsem se nakonec rozhodla smlouvu podepsat…,“ konstatovala Kamila Hrňáková a ke své vynucené rezignaci dodává: „Nešlo mi o to nezaplatit. OSA mě ale zkrátka postavila před hotovou věc ve stylu zaplatit musíte, jinak bude soud za neoprávněné užívání. Takto by se k drobným podnikatelům nikdo chovat neměl.“
Dobrou zprávou pro Kamilu Hrňákovou a všechny drobné podnikatele je, že i když senátní verze novely autorského zákona neprošla nedávno v Poslanecké sněmovně o tři hlasy, tak šance na změnu zákona a „zkrocení“ OSA zůstává. „Je dobře, že debaty a bouřlivé diskuze k tomuto tématu i přes výsledek hlasování neustaly,“ říká slovácký senátor Ivo Valenta, jenž novelu inicioval. „Nejen na sociálních sítích se zvedla obrovská vlna nespokojenosti s hlasováním poslanců vládní koalice. Možná právě to přimělo zástupce ANO, kteří původně návrhu nedali zelenou, k tomu, aby teď otočili, své rozhodnutí přehodnotili a toto téma znovu zvedli. Chtějí se tedy nyní sami zasadit o to, aby byli živnostníci osvobozeni od placení autorských poplatků za rádia a televize v provozovnách, kde pouštění hudby nemá hospodářský význam. Iniciativa 56 senátorů se tak nakonec vyplatila a to jsem rád. Boj za tisíce živnostníků nyní tedy opět máme šanci vyhrát,“ dodal Ivo Valenta.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist