Ostroh stmeluje protest. Podá se žaloba na stát?

Ostroh stmeluje protest. Podá se žaloba na stát?
Foto: ara  /  Podpisová akce probíhá také v drogerii Marie Kunovjánkové v centru Uherského Ostrohu.
Uherský Ostroh Zprávy 01 / 08 / 2017

Na pěti místech sbírají v Uherském Ostrohu podpisy proti plánované těžbě štěrkopísku. Podpisové archy petice nazvané výstižně „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“ jsou k dispozici v podatelně radnice, v městském informačním centru, zámecké vinotéce, drogerii na hlavním náměstí, v restauraci Pod lipami, v Elektro Rauš a také v ordinaci lékařky Martiny Hýžové ve zdravotním středisku. Tady všude se lidé aktivně zapojili do protestu, v krátké době se nasbíralo už přes 600 podpisů.
A proč se protestuje? Ve stručnosti: jádrem sporu je pomezí katastrů Uherského Ostrohu a Moravského Písku, kde leží na ploše velké 30 hektarů obrovská zásoba štěrkopísku. Těžařská firma žádá o jeho vyzvednutí už od roku 2006, ale nejblíž k těžbě má právě letos. Získala totiž všechna potřebná povolení. Chybí už jen několik výkupů soukromých pozemků a souhlas Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského. Pokud se i tato „hráz“ prolomí, v příštích dvaceti letech se bude těžit, což může ovlivnit zdroj pitné vody Bzenec-komplex. „To je nesmysl. Zdroje pitné vody neohrozíme,“ ujišťují dlouhodobě zástupci těžařské firmy.
„Ministerstvo životního prostředí s těžaři souhlasí, což je nepochopitelné. Možná by to chtělo podat žalobu na stát, že se nechová jako dobrý hospodář. Existují důkazy, že těžba nás zatíží a zdroj pitné vody ohrožen být může,“ tvrdí Marie Kunovjánková, členka ostrožského sdružení Zelená hráz, které proti těžbě dlouhodobě vystupuje. Drogerie Marie Kunovjánkové je jedním z míst, kde se petice podepisuje a kde se také o možných důsledcích těžby na ekologii debatuje. „Ve čtvrtek jsme se setkali se zástupci Báňského úřadu, kteří mají rozhodnout o těžbě nejspíš ještě do konce prázdnin,“ doplňuje starostka města Hana Příleská. „Výsledkem je, že rozporujeme závazné rozhodnutí Stavebního úřadu našeho města, který vydal souhlasné stanovisko k těžbě. A proč se s těžbou souhlasilo? Náš úřad se řídil sdělením krajského úřadu, které doporučilo postupovat podle nového znění stavebního zákona. My naopak poukazujeme na to, že tento podnět není v souladu se zákonem. Jsme přesvědčení, že se úřad měl řídit dříve platným zněním zákona.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist