Osud kříže určí audit, petenti se diví

Osud kříže určí audit, petenti se diví
Foto: Vizualizace Město Uherské Hradiště  /  Křižovatka v Jarošově po přesunutí kříže.
Jarošov, Uherské Hradiště Zprávy 22 / 07 / 2021

Obyvatelé Jarošova mají naději, jejich petice proti navržené proměně křižovatky ulic Na Návsi, Za Humny a Před Branami je stále živá. Radnice v Uherském Hradišti aktuálně čeká na bezpečnostní audit Centra dopravního výzkumu Brno. Argumenty o bezpečnosti však petenti považují za úsměvné, křižovatkou projedou jen desítky aut denně...

„Současná podoba křižovatky je podle policie bezpečná. Největší provoz je ráno a odpoledne, kdy obyvatelé přilehlých domů jezdí do práce a z práce. Jelikož je silnice úzká, auto projíždějí pomalu. A navíc nejde o průjezdnou silnici, zajíždí sem jen autobusy MHD, případně dopravní obsluha,“ reagovala Jana Majzlíková, jejíž jméno rovněž figuruje pod peticí, kterou dohromady podepsalo 398 lidí.

„Změnou křižovatky a posunutím kříže z roku 1884 dojde ke znehodnocení typického charakteru návsi a pozvolna se vytratí historický obraz Jarošova. Kříž vztyčili naši předkové, připomíná, že tady stávala brána, v níž se střetávali pocestní,“ píše se v petici. Její signatáři s rekonstrukcí křižovatky souhlasí, ale trvají na setrvání kříže na stávajícím místě. A to je právě kámen úrazu.

„Navrhované přesunutí kříže si vyžádalo nové dopravní uspořádání křižovatky, které vyplynulo z dopravně-bezpečnostního řešení, splňujícího normové předpoklady, ale i z požadavků policie,“ prohlásil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. „Stávající napojení ulic na křižovatku je z hlediska počtu kolizních bodů i zajištění bezpečnosti provozu velmi nevhodné,“ uvedla podle mluvčího ve vyjádření Policie ČR.

I tak ale město petici nezametlo do koše, opětovně hledá způsob, jak tvar křižovatky řešit. „Ze všech zvažovaných možností však nadále považujeme provedení podle stávající projektové dokumentace, to je přemístění kříže o zhruba dva metry, za nejvýhodnější,“ poznamenal Pášma. Křižovatka se tak podle něj významně zredukuje a zmenší se rozsah vyasfaltované plochy ve prospěch zeleně. „Drobný posun kříže zachová jeho dominantní pozici ve veřejném prostoru a umožní vytvoření důstojného přístupu, instalování lavičky nebo vysázení keřů a stromu. Volně přístupný kříž se stane hodnotnějším místem k setkávání obyvatel, spočinutí nebo meditaci,“ je přesvědčený mluvčí radnice s tím, že restaurování se dočká i 137 let starý kříž.

Konečný ortel však radnice vynese až s bezpečnostním auditem v ruce. „Kříž stojí v místě, kde kdysi rostla lípa, tvoří nedílnou součást starého Jarošova. Lidé se u něj zastavují, aby prohodili pár slov… S jeho posunem zkrátka nesouhlasíme,“ vzkázala na radnici Majzlíková.

Tagy článku

TOPlist