Ovzduší dostává zabrat, Huštěnovice čeká měření

Ovzduší dostává zabrat, Huštěnovice čeká měření
Foto: Obec Huštěnovice  /  Kvalitu ovzduší v Huštěnovicích ovlivňuje vytápění domácností a silniční doprava.
Huštěnovice Zprávy 10 / 12 / 2022

Obyvatelé Huštěnovic zjistí, co dýchají. Zlínský kraj totiž v obci nechá provést měření, které odhalí, jaký vliv má silniční doprava a lokální vytápění na životní prostředí. Experimentální měření imisí se uskuteční ještě do konce roku.

„Obec se na měření nepodílí, specializované firmě jen umožníme napojení na odběrné místo elektřiny. Měřit se má u hlavní cesty nonstop po dobu týdne až čtrnáct dní, výsledky odkryjí, jaký je rozdíl ve znečištění ve špičce a mimo ni, ale i v noci nebo o víkendech,“ uvedl na dotaz DOBRÉHO DNE Aleš Richtr, starosta Huštěnovic.

Měření emisí podle Zlínského kraje zahrnuje odběr vzorků, analýzu, vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy. Ze strategického dokumentu ministerstva životního prostředí totiž vyplývá, že v oblasti byly detekovány dvě základní skupiny problematických látek, které způsobují zhoršenou kvalitu ovzduší. V obydlených částech se jedná především o benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky. „Základními zdroji zhoršené kvality ovzduší jsou emise z lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Měřicí kampaň určí aktuální míru znečištění. S dokončením dálnice D55, která svede dopravu mimo obce, se situace v nich výrazně zlepší. Následným měřením ověříme, nakolik odklonění dopravy kvalitu ovzduší zlepšilo,“ informovala Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje.

Získané údaje z měření budou veřejně k dispozici online na www.ovzdusizlin.cz, kde se koncem ledna objeví rovněž závěrečná zpráva s vyhodnocením.

Tagy článku

TOPlist