Ovzduší ve městě je nejčistší za posledních 6 let

Ovzduší ve městě je nejčistší za posledních 6 let
Foto: ilustr., web
Uherské Hradiště Zprávy 26 / 01 / 2015

Obyvatelům Uherského Hradiště se dýchá podstatně lépe, množství polétavého prachu v ovzduší se snižuje. Z výsledků měření imisních hodnot automatizovaným monitoringem na hlavní křižovatce vyplývá, že město má za sebou nejlépe hodnocený rok za posledních šest let.
Největší vliv na zlepšení stavu ovzduší zejména v částech, které navazují na hlavní křižovatku, město přičítá její rekonstrukci a zkapacitnění před dvěma lety. „Počet překročení měřených imisních hodnot klesl asi o čtyřicet procent,“ tvrdí Zdeněk Procházka, místostarosta Uherského Hradiště. Zrekonstruovaná křižovatka je v provozu od konce září 2012, předtím byla neblaze proslulá silným průjezdem a dlouhou dobou čekání aut ze všech směrů, což mělo za následek jejich časté rozjíždění a dobržďování.
Do rekonstrukce stanice imisních hodnot „hlásila“ překročení povoleného limitu asi v 75 dnech, maximální hodnoty dosahovaly až 350 mikrogramů na m3. Aktuálně dochází k překročení v průměru čtyřicetkrát ročně a maximální hodnoty koncentrací se pohybují kolem 120 mikrogramů na m3 (limit je 50 - pozn. autora). „Rekonstrukcí křižovatky se zvýšila plynulost dopravy, čímž se podstatně omezil vznik jemných prachových částic, které jsou pak sekundárně vnášeny do ovzduší,“ nechal se slyšet Procházka. Zbylé měřené hodnoty (NO2 a CO) nepřekračují imisní limity.

TOPlist