Pechal nedostal vyznamenání. Jako Brady

Pechal nedostal vyznamenání. Jako Brady
Foto: ara  /  Milan Pechal
Uherský Brod Zprávy 01 / 11 / 2016

„Případ Brady“, jejž znají do podrobnosti i lidé, kteří se o politiku jinak nezajímají, má svoji obdobu také v regionu. Zatímco Jiří Brady měl na závěr pátečních oslav Dne vzniku samostatného československého státu převzít z rukou prezidenta Řád Tomáše Garrigua Masaryka, sedm měsíců před ním přišel o potvrzené ocenění i Milan Pechal z Uherského Brodu. Ke Dni učitelů měl 29. března převzít od ministryně školství Kateřiny Valachové Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně. Příběh dnes už bývalého ředitele SŠ-COPt Uherský Brod se odehrál od 11. do 22. března. A podobně jako v „Případu Brady“ je v pozadí cítit pachuť z neúcty k člověku. Posuďte sami.
Je pátek 11. března a Viktor Kubát, ředitel odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT, podepisuje zvací dopis s adresátem Milan Pechal. Ministerský úředník v dopisu upozorňuje na významné rozhodnutí ministryně Valachové. „Rozhodla se ocenit Vaši příkladnou pedagogickou činnost udělením nejvyššího resortního vyznamenání, Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně,“ píše Viktor Kubát v listu, který má DOBRÝ DEN k dispozici. Písemnost navíc upozorňuje, aby se oceněný dostavil na místo slavnostního předání, kterým je budova Senátu Parlamentu ČR na Valdštejnském náměstí, nejpozději deset minut před plánovaným zahájením ve 14 hodin. Avšak o jedenáct dnů později, v úterý 22. března, stejný úředník podepisuje strohé oznámení. Milan Pechal se dozvídá, že „na základě nových skutečností souvisejících s výkonem Vaší pedagogické činnosti, o nichž jsme byli dodatečně informováni, jsme prozatím pozastavili řízení o návrhu na Vaše ocenění Medailí MŠMT až do vyjasnění okolností“. Přeloženo z úřednické řeči - Milan Pechal ocenění nedostane letos ani jindy. „Statut Medaile MŠMT takový případ neřeší,“ vysvětlila Jarmila Balážová, mluvčí ministerstva.
Co se stalo, to Milan Pechal komentovat nechce. „Nevím,“ odmítá debatu.
„Čtyřiadvacet let Pechalovy práce, ve kterých dokázal provinční školu zařadit mezi tři nejuznávanější puškařské školy v Evropě, bylo po jedenácti dnech rázem pryč,“ říká brodský starosta Patrik Kunčar. I když město Uherský Brod není zřizovatelem školy, tuto výsadu má Zlínský kraj, vazba radnice na školu existuje. Patrik Kunčar je členem Rady SŠ-COPt a osobně se snažil rozhodnutí ministryně Valachové zvrátit. To se však nepodařilo jemu ani vedení České zbrojovky Uherský Brod, které Milana Pechala na ocenění navrhlo. „Na podnět Zlínského kraje se ve škole uskutečnilo šetření České školní inspekce, které odhalilo v pedagogické i řídicí funkci pana ředitele závažné nedostatky,“ řekla k tomu mluvčí ministerstva Balážová. Naproti tomu současné vedení školy ani její rada o žádném významném poklesku neví. „Inspekce žádné závažné pochybení nebo nesrovnalosti v hospodaření školy nezjistila. Ostatně kdyby ano, ředitel Pechal by musel být ze jmenované funkce odvolán. A to se nestalo. Odešel sám, je v důchodovém věku,“ upozornil starosta Kunčar.
Podle ministerského zdroje DOBRÉHO DNE stojí v pozadí osobní dopis dnes už bývalého radního pro školství Petra Navrátila. Ten však jeho existenci ústy mluvčí Zlínského kraje Renaty Janečkové popřel. „V žádném případě se nejednalo o osobní dopis pana radního Navrátila,“ tvrdí Janečková. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o ředitele školy, ve které aktuálně Česká školní inspekce prováděla šetření týkající se pochybení při hospodaření, bylo povinností Zlínského kraje tuto skutečnost ministerstvu oznámit.“
Každopádně rozhodnutí neudělit už jednou potvrzenou medaili označilo MŠMT za mimořádnou událost. „Případ Milana Pechala je pro nás zcela výjimečnou situací,“ potvrdila mluvčí Jarmila Balážová.
Pikantní je, že jméno Petra Navrátila figuruje také v pozadí samotného Pechalova odchodu z ředitelské funkce. Mimochodem, od středy 1. listopadu povede SŠ-COPt Navrátilův stranický kolega z ČSSD Ladislav Kryštof. „Opakovaně mě přesvědčoval, abych ze školy odešel. Nakonec jsme se s panem Navrátilem dohodli. Mám přece jen důchodový věk,“ řekl Milan Pechal.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist