Penkův statek má smutný konec. Peníze už nejsou ani na demolici

Penkův statek má smutný konec. Peníze už nejsou ani na demolici
Foto: sal
Hluk Zprávy 05 / 02 / 2019

Osud Penkova statku, zubožené historické usedlosti v centru Hluku, je a není zpečetěn. I když rozhodnutí o demolici už padlo, alespoň mizivá naděje na záchranu kdysi prosperujícího hospodářství tady stále zůstává.
O co jde? Šance spočívá v možnosti dosáhnout na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, která městům a obcím nabízí řešení problému s takzvanými brownfields, což jsou opuštěné areály bývalých průmyslových nebo zemědělských areálů. V hluckém případě jde o to, jestli město využije ministerskou výzvu vypsanou na částečné zboření areálu, nebo na celkovou demolici.
Zatím platí rozhodnutí zastupitelů z konce minulého roku, kdy rozhodli o zboření za státní peníze a úpravě areálu do podoby jednoduché klidové zóny. Jenomže na dalším jednání, které se uskuteční ve středu 20. února, může být všechno jinak. Opoziční zastupitel Pavel Dohnal se na něm pokusí na druhý pokus prosadit svůj návrh strhnout jen východní křídlo a další část dvora zachránit. V obnovených staveních by podle něj mohlo vzniknout třeba zázemí pro Jízdu králů.
Zatímco v prosinci neuspěl, tentokrát může jeho návrhu pomoci fakt, že město Hluk nesplňuje ani jednu ze tří ministerských podmínek k přidělení dotace na celkovou demolici. „Aby mohl žadatel získat tuto dotaci, musí se jeho areál nacházet buď v záplavové zóně, mít poddolované podloží nebo být v územním plánu uveden jako prostor pro městskou zeleň. Žádný z těchto požadavků naplněn není, v územním plánu se s pozemkem počítá jako s plochou pro občanskou vybavenost,“ upozorňuje Pavel Dohnal. Proto bude prosazovat možnost využít výzvu na získání peněz na částečnou demolici a rekonstrukci areálu.
Naproti tomu odborníci, kteří městu radí v otázkách dotační politiky, považují záměr požádat o finance na celkovou demolici za nejvhodnější. Termínem pro podání dotace je poslední květen.
Jak tedy všechno dopadne? „Zatím jsme úplně na začátku. Bez cenových nabídek na projektovou dokumentaci, bez rozpočtů na následnou revitalizaci v podobě jednoduchého mobiliáře, chodníků nebo odvodnění. Momentálně máme zpracované pouze zařazení Penkova statku do systému brownfields,“ říká neurčitě starosta Martin Křižan.
Do karet města hraje záměr, že cena za likvidaci a následnou úpravu plochy nesmí přesáhnout 25 milionů korun, přičemž dotace by zaplatila 60 procent nákladů. V případě protinávrhu zastupitele Dohnala by částečná demolice a obnova zbytku areálu přišla na 35 milionů korun. „Jenomže v případě celkové likvidace nebude na místě nic. Můj protinávrh počítá alespoň s částečnou záchranou areálu, který do města historicky patří,“ poznamenal Pavel Dohnal.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist