Pět let, pět knih pod stromeček

Pět let, pět knih pod stromeček
Foto: ara  /  Výzdoba nad vchodem do kostela svatých Andělů strážných
Veselí nad Moravou Zprávy 17 / 12 / 2014

Pět let, pět knih. Společný plán města Veselí nad Moravou, Veselského kulturního centra a Masarykova muzea v Hodoníně, nad kterým loni leckdo významně nadzvedl obočí, se daří plnit do puntíku. A co je nejdůležitější, lidé mají v čase záplavy internetových médií o publikace z městské edice zájem. Po loňské pilotní publikaci autorů Vladimíra Groše a Oldřicha Gajdoruse nazvané Veselské Chaloupky se brzy zaprášilo, a stejný osud má potkat i letošní „vánoční dárek“.
V sobotu 20. prosince se na prostranství základní umělecké školy uskuteční slavnostní uvedení knihy Veselské kostely a drobné sakrální památky. Pod očekávanou knihou jsou podepsáni novinář Miloš Kozumplík ml., patriot Jiří Peša a ředitel městského muzea Peter Futák.
„Kniha je určena nejširší veřejnosti. Každému, kdo se alespoň trochu o Veselí nad Moravou zajímá. Při její četbě zjistí, že Veselí je, s nadsázkou řečeno, slovácké Los Angeles - město andělů,“ říká jeden z autorů Miloš Kozumplík ml.
Oficiální měsíčník radnice Veselské listy, který dostávají zdarma všechny domácnosti, přinesl ve svém nejnovějším vydání první ukázky z nové knihy. V části věnované kostelu svatých Andělů strážných autoři poukazují na mimořádně promyšlený interiér, kde všechny sochy, obrazy i nápisy na sebe odkazují a vytvářejí tak myšlenkově provázaný celek. Chrámový celek je tak vlastně vytvořen z příběhů. Zvláštní pozornost autorů si zasloužil hlavní oltář kostela, kde je zvláštním způsobem vyobrazena duše umírajícího. Zajímavostí je, jak kniha uvádí, že ji při pohledu na obraz neuvidíte ze všech stran.
„Obraz od Franze Antona Maulbertsche je složitým dílem nabízejícím řadu výkladů. Především však vyjadřuje působení andělů na zemi, v očistci a v nebi, čímž tematicky odpovídá zasvěcení kostela. Malba je rozdělena do tří úrovní. Motivem dolního plánu obrazu je smrt a příprava na ni. Vedle trojice osob - lidí se další postava - anděl s něhou natahuje k páté zpřítomněné bytosti, k duši umírajícího. Duše o velikosti zhruba tří dlaní není na dálku téměř patrná, jeví se spíše jako bílý záblesk či paprsek. Dobře rozeznatelná je pouze z vnitřního prostoru presbytáře. Odsud si lze povšimnout, jak se dotýká podaného andělova prstu,“ napsali autoři.
Pokud jde o vlastní pětidílnou edici, té pomáhají na svět městské granty. Smlouva o vydávání publikací z historie nebo o zajímavostech Veselí vznikla loni v polovině října. Roli nakladatelství plní Veselské kulturní centrum. Náklady na žádnou z publikací nemají přesáhnout 200 tisíc korun. „Radnice zavedla grantový systém, ve kterém je také položka „reprezentace města“. Ve chvíli, kdy budeme novou publikaci připravovat, tak budeme žádat o příspěvek. Peníze by tedy šly čistě z grantu, přičemž Veselské kulturní centrum ponese jako vydavatel závazek třicetiprocentní finanční spoluúčasti. Což je v souladu s pravidly o přidělování grantového příspěvku,“ řekl po podpisu loňské smlouvy Michal Blažíček. V dalších třech letech vzniknou knihy na téma rod Chorinských (2015), Bartolomějské náměstí, Panský dvůr (2016) a Radošov (2017).

TOPlist