Petice byla poslední kapkou, Elfmark rezignoval

Petice byla poslední kapkou, Elfmark rezignoval
Foto: ilustr. web
Podolí Zprávy 11 / 07 / 2015

František Elfmark starší už není předsedou fotbalového klubu TJ Podolí. Reagoval tak na neustálé napadání, které vyvrcholilo peticí s podpisy 56 obyvatel. Petenti žádají obec o navrácení fotbalového areálu občanům a ukončení nájemní smlouvy s TJ. Elfmark však iniciativu považuje za cílený útok, jak pošpinit jeho jméno. V klubu přitom působil šestnáct let.
„Areál není TJ, ale obce, takže není co vracet. Mrzí mě to, ale v takové atmosféře nemá smysl pokračovat,” odůvodnil rezignaci František Elfmark starší, kterého v čele klubu vystřídal Radek Malina, jenž DOBRÉMU DNI poskytl vyjádření k jednotlivým bodům petice.
Netransparentní nakládání s finančními prostředky
„Až do konce roku 2014 fungovalo financování provozních nákladů hřiště tak, že oddíl předložil doklady k proplacení obci. Starosta je schválil a peníze nám předávala ekonomka obce (současná starostka - pozn. autora) oproti podpisu a předání kopií dokladů.
Chátrající stav areálu a jeho údržba
„Za šestnáct let, kdy výbor TJ Podolí pracuje v různém složení, jsme zajistili finance na vybudování dvou místností - šatny hostí a klubovny spojené se skladem - v hodnotě 20 tisíc korun. Okna, na která nám už nezůstaly peníze, daroval oddílu dnes už bývalý předseda. A slouží dodnes. Ještě jsme provedli opravu venkovní fasády, na které se podílela i obec, nebo zajistili materiál na přístřešky před budovou. Rozsáhlejší investiční akcí byla přestavba části budovy oddílu na velkou zasedací místnost, na kterou jsme získali dotaci 260 tisíc korun, ale i zastřešení celé budovy. A tak bychom mohli pokračovat. Je tedy zřejmé, že areál nechátrá, naopak se rozvíjí.
Závažné porušování stanov
„Autoři petice neuvádí, o jaké porušení stanov se jedná. Těžko se proto můžeme konkrétně vyjádřit. K žádnému porušení stanov v TJ Podolí však nedocházelo a nedochází.”
Svévolné nakládání s obecním majetkem
„Za celou dobu našeho působení v Podolí, tedy za 16 let, nám nic takového žádný představitel obce ani nikdo jiný nevytkl.”
Nekoncepční práce s mládeží
„Nevím, co tím petenti myslí. Jestli naráží na poslední místo žáků, je třeba zdůraznit, že hráči jsou velkého věkového rozdílu. Nejde tak ani tolik o umístění, ale o to, aby děti měly nějakou zábavu a zvykaly si na zodpovědnost v kolektivu. Umístění mužů zavinila série zranění, ale i pracovní povinnosti hráčů. V žádném případě neděláme špatnou pověst obci.
Každý rok nejméně dvakrát pořádáme brigády, o kterých jsou občané informováni místním rozhlasem. Jejich hlavním cílem bylo zvelebování a údržba fotbalového areálu. Brigád se však většinou zúčastnili členové výboru a jejich rodinní příslušníci. Jinak přišli maximálně tři čtyři lidé. Za šestnáct let nikdo nekontaktoval oddíl, že chce pracovat ve výboru nebo pomoct při budování klubu. Každý, kdo chce pro fotbal něco udělat, má a měl přitom dveře otevřené. Více se už k záležitosti nechceme vracet.”

autor: PETR ČECH
TOPlist