Peticí bojují proti stěhování kříže, který stojí uprostřed křižovatky

Peticí bojují proti stěhování kříže, který stojí uprostřed křižovatky
Foto: pas  /  Kříž s Ježíšem Kristem stojí uprosřed křižovatky, která je nebezpečná.
Uherské Hradiště Zprávy 23 / 06 / 2021

Obyvatelé Jarošova protestují proti navržené proměně křižovatky ulic Na Návsi, Za Humny a Před Branou, která počítá s přemístěním kříže z roku 1884. Aktuálně stojí uprostřed křižovatky, což je podle radnice nebezpečné. Lidé však mají jiný názor, sepsali rovnou petici, která čítá 398 podpisů.

„Změnou křižovatky a posunutím kříže dojde ke znehodnocení typického charakteru návsi a pozvolna se vytratí historický obraz Jarošova. Souhlasíme s rekonstrukcí, ale při zachování stávajícího tvaru křižovatky s křížem. Jelikož tuto variantu nikdo neřešil, věřím, že je reálná,“ prohlásil Aleš Majzlík, člen petičního výboru.

Petenti zkrátka požadují, aby kříž zůstal na původním místě uvnitř křižovatky. Radnice přitom plánuje, že ze dvou ramen křižovatky (kolem kříže) směrem do ulice Před Branou udělá jedno, přičemž památku místního významu posune zhruba o tři metry. „Kříž před 137 let vztyčili naši předkové. Jsme hrdi, že máme v obci památku, která připomíná, že tady stávala brána, v níž se střetávali pocestní, putující z Jarošova a zpátky,“ vysvětlil Majzlík.

Obyvatelé mají podle zpráv z radnice naději, že se projekt změní. Starosta jim ostatně na zastupitelstvu slíbil, že prověří všechny možnosti. „Hledáme způsob, jak řešit tvar křižovatky. Jestli si její rekonstrukce vyžádá posunutí kříže, je otázkou jednání. O dalším postupu každopádně rozhodneme až po vypracování bezpečnostního auditu křižovatky,“ potvrdil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice.

Křižovatka podle něj vyžaduje rekonstrukci hlavně kvůli bezpečnosti, stávající uspořádání jí totiž dává na frak a ani nesplňuje platné normy. „Významnou redukcí plochy křižovatky zmenšíme rozsah vyasfaltované plochy ve prospěch zeleně. Drobný posun kříže přitom zachová jeho dominantní pozici ve veřejném prostoru a umožní u něj vytvoření důstojného vstupu se zelení, případně lavičkou. Kříž se tak stane volně přístupným a stane se hodnotnějším místem k setkávání obyvatel, spočinutí či meditaci,“ nastínil plány města Pášma. I když si projektant posvítil na vícero variant řešení křižovatky, v každé se křížek posouval minimálně o 90 centimetrů. „Varianta se zachováním stávající polohy kříže zatím neexistuje,“ potvrdil mluvčí.

Projekt však neřeší jen křižovatku, ale taky chybějící chodník a nové veřejné osvětlení. Ruku v ruce radnice plánuje i restaurování dotčeného kříže. „Jednotlivé kamenné díly odvezeme do ateliéru, což nám umožní ověřit stav a kvalitu základu pod křížem, eventuálně jej vytvořit nový a případně v nové pozici,“ dodal Pášma.

Tagy článku

TOPlist