Petici NE ohrožení vody pro 140 tisíc lidí už řeší i v Senátu

Petici NE ohrožení vody pro 140 tisíc lidí už řeší i v Senátu
Foto: Ilustrační foto
Uherský Ostroh Zprávy 11 / 12 / 2017

Senát Parlamentu České republiky. To je nová naděje pro bezmála šedesát obcí, které v části Slovácka a na Hodonínsku společně bojují proti zahájení dlouhodobé těžby štěrku. Tu má na pomezí Uherského Ostrohu a Moravského Písku zahájit společnost České štěrkopísky zastoupená firmou Jampílek. Těžařská firma získala letos podporu Ministerstva životního prostředí a schválit ji nyní má brněnský báňský úřad.
Petici s výmluvným názvem „Ne ohrožení vody pro 140 tisíc lidí“ předali její organizátoři minulý čtvrtek přímo v Senátu. „Důvodem pro vytvoření petice byla ochrana výjimečně kvalitního zdroje pitné vody,“ zestručnila Hana Habartová, starostka Moravského Písku a členka organizačního výboru. „Nové studie navíc ukazují, že zpracovatelé posudků EIA vycházeli z údajů, které dlouhodobě neodpovídají vodním poměrům spodních vod v dané oblasti. Rizika jsou tedy vyšší, než autoři a posuzovatelé EIA připouští,“ doplnila starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská. „Je také důležité vědět, že plánovaný záměr je umístěn v aktivní zóně záplavového území a ochranném pásmu vodního zdroje a že dotčená oblast začíná trpět vysycháním. Firma přitom počítá, že se vody z těžebního jezera využijí jako závlahy. To znamená, že bude docházet k dalšímu odčerpávání vody, která bude chybět v jímacím území…“
Proti těžbě se jasně postavil také slovácký senátor Ivo Valenta. „Nepřestává mne udivovat, že stát dokáže být natolik arogantní a slepý a při povolovacích řízeních, která se bezprostředně dotýkají kvality života obcí, nebere v potaz to, co si myslí místní občané a samospráva. Pokládám za nemožné, aby byla těžba štěrku schválena za předpokladu, že takto tvrdě naráží na odpor místních obyvatel. Věřím, že petice, která nyní skončila v Senátu, tomu bude schopna intenzivně pomoci,“ prohlásil.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist