Písek získal darem sokolovnu. Co s ní?

Písek získal darem sokolovnu. Co s ní?
Foto: ara  /  Písecká sokolovna
Moravský Písek Zprávy 19 / 12 / 2014

„Opuštěná budova byla ještě nedávno centrem sportovního i společenského dění v Moravském Písku, na její údržbě a provozu se podílela obec i místní podniky. Jenomže v současné době tato asi osmdesát let stará budova chátrá.“ Takto loni na podzim komentoval žalostnou situaci v areálu písecké sokolovny Josef Holas, tehdejší místostarosta. Po roce je v Moravském Písku jasno, složitá jednání se zástupci České obce sokolské nemohla skončit lépe. Proč? „Sokolovnu se konečně, po mnoha letech, podařilo získat do obecního majetku. Aktuálně je od 21. listopadu zapsána na katastru do vlastnictví Moravského Písku,“ těší novou starostku Hanu Habartovou. A symbolicky ukazuje na kulaté razítko a podpisy na darovací smlouvě. „Jsem ráda, že vše končí podle představ. Je to také zásluha dlouholetého úsilí bývalých vedení obce,“ dodává.
Snaha získat sokolovnu i s přilehlým areálem narážela na neústupnost České obce sokolské. Její starostka Hana Moučková poukazovala na nedostatky ve dříve předložených podkladech jak od písecké sokolské jednoty, tak od obce. „Nesplňovaly představy vlastníka. Jistě chápete, že v současné složité situaci v celém sportovním prostředí je velmi problematické majetek „rozdávat“. A pokud ano, pak je třeba, aby byla i pro vzdálenou budoucnost zajištěna užívací práva sokolské organizace,“ sdělila nedávno v e-mailové korespondenci.
Písecký Sokol nakonec nepřišel vůbec zkrátka. „Darovací smlouvou se ve prospěch dárce zřídila takzvaná služebnost bezplatného a neomezeného užívacího práva. Jde tedy o velmi exkluzivní formu užívání,“ upřesnila Hana Habartová.
Otázkou zatím zůstává, jak s novým majetkem obec naloží. Odpověď bude v novém roce hledat také u obyvatel. „Názor veřejnosti je pro nás důležitý. Budeme se chtít rozhodnout na základě přání a názorů lidí, proto nejspíš uspořádáme velkou anketu,“ upřesňuje starostka. „Zaslechla jsem i hlasy, že by bylo dobré sokolovnu zbořit a postavit na jejím místě něco nového, osobně bych ale byla pro získání potřebných financí a zásadní rekonstrukci. Budova patří k obci, je to kus její historie, a i když sokolovna není v dobrém stavu, byla by škoda ji zbourat. Jako tělocvičnu ji už nepotřebujeme, ale obci chybí sál pro kulturní a společenské akce a také prostory pro spolky. Když všechno půjde hladce a proměnu uskutečníme v tomto volebním období, bude to úspěch,“ shrnula Hana Habartová.

TOPlist