Plavební sezona začala, u Osla finišuje stavba přístaviště

Plavební sezona začala, u Osla finišuje stavba přístaviště
Foto: Povodí Moravy  /  Baťův kanál ožívá.
Slovácko Zprávy 03 / 05 / 2021

Plavební sezona na Baťově kanále zvedla oponu, po půlroční pouze hlásí turisty stále vyhledávanější vodní trasa několik novinek. Povodí Moravy během půlroční pauzy investovalo do údržby plavební hloubky nebo vyčištění a seřízení plavebních komor, ale rozjelo také výstavbu nového přístaviště ve Starém Městě.

„Vytvoříme tak dostatečné kapacitní a technicky vybavené přístaviště, které rekreačním plavidlům umožní krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory,“ informoval Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s tím, že s dokončením přístaviště Kunovský les (u oblíbeného posezení U Osla - pozn. autora) počítá do 30. června. Přijde na 10 milionů korun. „Práce probíhají plynule a podle harmonogramu,“ doplnil Petr Chmelař, mluvčí státního podniku.

Vzrůstající lodní provoz podle něj zvyšuje finanční náklady na údržbu a obnovu vodní cesty. Aby nedocházelo k omezování provozu, většinu oprav Povodí Moravy provádí mimo hlavní turistickou sezonu, což však značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací oprav či staveb. „Hned po ukončení hlavní plavební sezony jsme proto zahájili přípravy na sezonu novou. V krátkém a stavebně nepříznivém období jsme realizovali řadu významnějších i drobných akcí, takže je Baťuv kanál opět připravený,“ těší Garguláka. Za největší stavební akci označil opravu opevnění Baťova kanálu u Veselí nad Moravou. Jeho „destrukce“ je daní za rostoucí návštěvnost. Vysoký provoz totiž vede k poškozování břehového opevnění vlivem abraze, sesouvání břehů, zvětšování nátrží a narušování stability podélných ochranných hrází. Oprava přišla na 53 milionů korun.

Vodohospodáři využili klidu na vodě i k vyčištění zanesených dolních i horních rejd plavebních komor, které způsobily červencové a říjnové povodně. „Hlavně v Nedakonicích, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou a Vnorovech a řešili jsme i naplavení dvou štěrkových lavic pod plavební komoru Kunovský jez,“ uvedl Pavel Cenek, ředitel uherskohradišťského závodu Povodí Moravy.

V podzimních a zimních měsících ještě organizace podél celé plavební cesty provedla zdravotní probírku doprovodného břehového porostu. „Z plavební dráhy jsme zlikvidovali suché a polomy poškozené stromy, náletové dřeviny, křovinový porost a rákos. Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu porostu podepsala aktivní činnost bobra evropského,“ připomněl Chmelař. Chráněný živočich po sobě zanechává i z velké části nakousané vzrostlé stromy, které jsou pak obzvlášť nebezpečné pro posádky plavidel.

Tagy článku

TOPlist